Znanje – investicija za prihodnost

Neprestan razvoj znanj in veščin zaposlenih so ključnega pomena vsakega podjetja, da s tem ohrani dobro poslovno kondicijo. Zaposleni se morajo agilno odzivati na spremembe okolja, ostati motivirani, predvsem pa pripadni organizaciji v kateri so zaposleni.

Poleg njihovega strokovnega (core) znanja so ključnega pomena tudi mehke veščine in znanja – sposobnost komunikacije, katero kažejo skozi produktiven razgovor s svojimi sodelavci ali s strankami. Tako je nujno, da se vsak zaposleni udeleži recimo šole retorike saj bo le tako dosegal svoje cilje.

Ključno veščina, ki ga mora poznati vsak zaposleni je kako učinkovito opravljati svoje delo in hkrati preprečiti izgorevanje na delovnem mestu . To se najlažje reši z naborom orodij s področja nevro-lingvistinega programiranja kate zaposleni pridobi na tovorsnih predavanjih.

Zadovoljen zaposleni, zadovoljen delodajalec.

Comments are closed.