Zakaj se mora otrok čim več igrati

Pri igri je otrok udeležen s celo svojo osebnostjo. Pri otroških igrah ne gre samo za mehanično posnemanje, ampak za otrokovo udejstvovanje, pri katerem se uveljavlja njegova osebnost. Ker dajejo igre učinkovito pobudo za otrokov duševni razvoj, ni priporočljivo, da bi otroku vsiljevali igre, ki so za tak razvoj neustrezne ali igre, ki celo prenapenjajo njegove psihične sile. Otrok se mora v igrah čutiti sproščenega, svobodnega, kajti le svobodna igralna dejavnost pripravlja otroku veselje in mora pospeševati njegov duševni razvoj. Veliko izbiro iger pa najdete tudi na strani http://www.spletne-igre.si/. Svobodne igre dvigajo otrokovo samozavest. Igre pa so lahko zelo pomembne za otroke zato, ker lahko skozi njih tudi hitreje osvojijo znanje, ki je v njihovem razvoju še kako pomembno.

Logo igerIgre pospešujejo, ne samo otrokove intelektualne funkcije, zlasti predstavljivost in domišljijo, temveč ugodne vpliva tudi na razvoj njegovih socialnih emocij, kajti v socialnih igrah se razvije tudi emocija obzirnosti do drugega človeka. V družabni igri se otrok uči obvladati svoje egoistične težnje in brzdati samovoljo, ko se mora ozirati na druge osebe, ki z njim sodelujejo v igri. Tako se te igre izkažejo kot izdatno sredstvo za vzgojo otrokovega moralnega značaja. Tako je otrok kasneje tudi manj tekmovalen oziroma je v ekipnih igrah dosti bolj ekipen, kot bi bil, če bi bil navajen le na igranje iger, ki jih igra sam in mu je tako seveda najpomembnejša zmaga. Resda je zmaga vsakemu, ki igra katerokoli igro, zelo pomembna, vendar je potrebno tudi sodelovati z ekipo, če igra takšne vrste.

Comments are closed.