Vse o aminokislinah

Aminokisline so velike molekule, ki vsebujejo aminsko skupino in karboksilno skupino aminokisline so osnovni gradniki proteinov. Ena aminokislina ima povprečna masa  110 Da. Aminokisline, ki imajo karboksilno in amino skupino na istem C atomu, rečemo mu lahko tudi alfa-C atom, imenujemo alfa-aminokisline.

Za te molekule je značilno, da so hkrati kisline in baze imenujemo amfoliti. Ionsko stanje skupin in s tem celokupni naboj aminokisline sta odvisna od vrednosti pH-ja. Pri pH = 7 so aminokisline v obliki iona dvojčka oziroma Zwitter iona. Pri bazičnem pH-ju sta NH2 in COOH skupini deprotonirani, pri kislem pH-ju pa sta protonirani. pH vrednost pri kateri so aminokisline v zwitter ionskig oblikah imenujemo izoelektrična točka. Izoelektrična točka je za vsako aminokislino drugačna.

Comments are closed.