Vrste varjenj

Varenje na strani Ipo tools je zanimiva tema za bodoče diplomirane strojnike, saj ima fakulteta za strojništvo smer študija, ki se imenuje varenja tehnika. Dandanes poznamo kar nekaj različnih vrst varjenj. Naj naštejemo samo tiste vrste varjenj, ki se uporabljajo še danes. To so ročno obločno, obločno, sočelno, eksplozivno varenje in lasersko varenje.

Čeprav moramo priznati, da se v zadnjem času uporabljata predvsem ročno obločno varenje in lasersko. Katero bo pa neka proizvodnja uporablja, je pa predvsem odvisno v kateri panogi proizvaja izdelke in koliko ima izobražen kader oziroma varilce, ki varijo te izdelke. Vedeti moramo, da ima vsaka varilna tehnika svoje prednosti in slabosti. Slabosti se kažejo predvsem v nevarnostih za uporabnika. Da pa bo nevarnost čim manjša, predvsem za obraz, pa potrebujete tudi dobro zaščitno opremo.

 

Comments are closed.