Volanska letev, pomemben del vozila

volanska letev avtodeliVolanska letev je razmeroma preprosta. Prenos vrtilnega momenta na volanu, preko volanskega droga in ozobljenja na volanski letvi, omogoča spreminjanje smeri po želji voznika. Kolesa se pri tem lahko obrnejo v levo ali desno, poleg tega pod različnim kotom. Za vožnjo pri nižjih hitrostih je značilen večji kot gibanja koles v eno ali drugo smer. Pri višjih hitrostih je kot gibanja koles manjši. Spremembe gibanja največkrat poteka v manjših popravkih ene smeri gibanja, večkratnih sprememb smeri, kot je značilno za vožnjo pri nizkih hitrostih, ni. Volanska letev je pomembna pridobitev za varnost v cestnem prometu.

Volanska letev je pomemben sestavni del vsakega vozila.  Gibanje vozila zahteva med drugim tudi spreminjanje smeri. Spreminjanje smeri mora biti nadzorovano. Pomembna lastnost je tudi kakovosten nadzor v vseh različnih pogojih vožnje. Skladno s spreminjanjem pogojev vožnje, se spreminjajo zahteve. Na suhi cesti so pogoji vožnje drugačni, kot na mokri ali zasneženi cesti. Zahteve so enako različne glede na vozno podlago. Večina današnjega prometa se odvija na asfaltiranih podlagah, redkeje na makadamskih podlaga. Asfaltne podlage so med seboj hkrati zelo različne.

Najbolj očitne so razlike na obmejnih območjih. Ker države uporabljajo različne sestavine asfalta, se to posledično pozna tudi pri lastnostih vožnje. Tako lahko pri prehodu meje, razliko opazimo takoj. Za to so dovolj že normalni vozni pogoji, torej v suhem vremenu. V dežju in drugih poslabšanih voznih lastnostih so različek še toliko večje. Danes so sistem, ki omogočajo dober nadzor v vseh različnih pogojih, zelo razviti.

Volanska letev je bil eden prvih ukrepov k izboljšanju kakovosti nadzora in vožnje. Predhodniki so bili v tem pogledu bistveno slabši. Pomemben napredek je prinesel občutek na volanu. Z volansko letvijo se je občutek na volanu bistveno izboljšal. Ljudje so z volansko letvijo imeli bistveno boljši nadzor nad odganjanjem. Preprosto zato, ker je nudila bolj neposreden občutek dogajanja pod kolesi. Ta je posebej pomemben, pri reagiranju ob pretečih nevarnostih. Nevarnosti so lahko različne.

Vas zanimajo rezervni deli za avto?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *