Uporaba sistema Morley v Sintalu

V Sintalu danes uporabljamo 6 različnih adresibilnih požarnih central Morley: ZX5e, ZX2e in ZX1e ter DX4e, DX2e in DX1e. Številka v imenu pomeni število adresibilnih zank, ki jih lahko priključimo na centralo, na eno zanko pa lahko priključimo do 198 požarnih elementov, kot so različni tipi javljalnikov, moduli za krmiljenje, alarmne sirene itd. ZX serija central se uporablja za zahtevnejše projekte, ki jih lahko povezujemo med seboj v mrežo in poljubno razširjamo, glede na velikost objekta, medtem ko je “plug and play” DX serija namenjena enostavnejšim objektom.

Na protipožarni sistem Morley lahko brez težav priključimo plinske detektorje CO, UNP, zemeljskega plina in druge ter ostalo opremo za detekcijo plina (opozorilni tabloji, sirene z bliskavkami,..) in na ta način naročnik privarčuje na strošku, ki bi bil potreben v primeru dodatne centrale.

Priklop sistema Morley na računalnik
Protipožarni sistem lahko brez težav nadgradimo tudi z grafičnim nadzorom na računalniku, ki omogoča lažje lociranje požarnega alarma in boljši nadzor. V Sintalu za grafični nadzor vseh sistemov tehničnega varovanja in tudi protipožarnega sistema uporabljamo program EUREKA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *