Teorija prevajanja

Teorija prevajanja je razmeroma mlada znanstvena disciplina, saj se je kljub dejstvu, da je prevajanje živo od antičnih začetkov civilizacij, oblikovala šele v 20. stoletju.

Na začetku se je teorija prevajanja ubadala predvsem s ključnim vprašanjem, ali naj bo prevod dobeseden in tako popolnoma zvest izvirniku ali pa svoboden in na ta način prilagojen okolju in okusu ciljne pubilike. Izoblikovalo se je več različnih prevajalskih teorij, ki ponujajo številne prevajalske možnosti.

Sodobno splošno uveljavljeno stališče zagovarja tezo, da mora prevod bralcu posredovati predvsem enak učinek ob branju kot ga doživi bralec izvirnika, tudi če se pri tem ne ohrani povsem enaka oblika besedila. Prevajalec, ki je najprej le bralec, nato pa tudi drugi avtor besedila, mora izvirnik ustrezno razumeti in nato presoditi, s kolikšnim odstopanjem lahko pomen besedila prenese v drug jezikovni sistem, kjer bo deloval naravno, ne da bi pri tem preveč odstopal od norme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *