Tag Archives: triatlon

Šport, zabava, prosti čas

Triatlon, koristi zdravju

Triatlon lahko koristi zdravju.

Triatlon - KolesarjenjeKoristi, ki jih triatlon prinaša zdravju so številčne in raznovrstne. Dobro počutje je zagotovo ena največjih pridobitev, ki se kaže v dobri kondiciji, večji odpornost na negativne vplive iz okolice, neprestani pripravljenosti za gibanje in aktivnosti na splošno. Dobra kondicija in večja odpornost, ki jih triatlon zagotavlja, sta danes cenjeni dobrini. Od sodobnega človeka se danes zahteva več, tisti, ki to zmorejo so tudi bolj cenjeni in nagrajeni. Zmogljivost nam omogoča triatlon z naporom, ki ga postopoma večamo in prilagajamo trenutnim razmeram ter splošni kondiciji. Ljudje, ki se bavijo s gibanjem na splošno, so tako fizično kot psihično bolj trdni. Zato tudi bodisi lažje prenašajo dopustne večje obremenitve oziroma zahteve, obenem pa se jim izostri občutek za prevelike napore oziroma zahteve. Ker so psihično bolj trdni, lahko v komunikaciji z nadrejenimi to brez težav izpostavijo kot težavo. Niso redki primeri, ko triatlon omogoča tudi karierni in osebni napredek. V nekaterih primerih do te mere, da postanejo kot rečemo, sam sebi gospodar in lahko sami odločajo o razporeditvi časa za profesionalne kot prostočasne aktivnosti. kdaj in kako začeti se sprašujejo mnogi tihi navdušenci. V medijih je veliko motivacije preko primerov dobre prakse, ki ne kažejo zgolj na boljšo kondicijo in izgled, ampak tudi na izboljšanje življenja na sploh. Pri zgledih je pomembno zgolj to, da so nam primerni in koristni. Vsi zgledi niso nujno koristni, triatlon ne bo nič boljši. zavedati se je potrebno, da bomo za svoj napredek lahko največ storili sami. Na tujo pomoč lahko računamo zgolj v manjšem obsegu ljudi, ki so nam prijatelji z veliko začetnico in v pravem pomenu besede. V mnogih primerih ljudje kmalu odnehajo, ker so njihove motivacije in predstave napačne.

Triatlon je za mnoge ogled tekmovanj ter slavnostnih trenutkov, manj ljudi pa se ob tem zaveda kaj vse je za to potrebno.