Tag Archives: Računovodstvo

Računovodstvo

Računovodski servis za varno poslovanje

Veliko podjetnikov je mnenja, da je računovodstvo neka nujna dejavnost oziroma obveznost do države. Skratka nepomembna in nepotrebna storitev. Zato se veliko podjetnikov, vsaj na začetku poslovanja odloči, da bodo računovodstvo vodili kar sami. Ne odločijo se za računovodski servis, ker so mnenja da bo strošek za finančno vodenje dejavnosti prevelik in nepotreben.

Tako mnenje je zelo zmotno. Pametna odločitev je, da se podjetnik odloči, da mu bo računovodstvo vodil strokoven računovodski servis. Če želimo imeti kakovostne računovodske storitve, mora imeti naš računovodja vpogled v poslovanje podjetja. Poznati ga mora do podtankosti. Le tako je računovodstvo vodeno strokovno, če poznajo poslovanje podjetja. Računovodja mora imeti s podjetjem individualni pristop. To je osnovno vodilo za učinkovito in kakovostno finančno vodenje podjetja.

Računovodski servis mora opravljati računovodske storitve osebno. Storitve računovodstva so vedno bolj avtomatizirane, vendar vseeno mora ostati na osebnem odnosu. Zelo pomembno je neprestano izobraževanje za dejavnost računovodstva, ker se zakoni neprestano spreminjajo in v računovodstvo, ki nam ga vodi računovodski servis moramo čutiti zaupanje.
Kaj vse nam računovodski servis mora nuditi? Voditi nam mora glavno knjigo in pomožne knjige. Ko vodimo glavno knjigo, je potrebno evidentirati vse dogodke po stroškovnih kriterijih, pomembni so izdani in prejeti računi… Obračunavati mora različne vrste dohodkov in o tem mora podjetju tudi poročati. Sestaviti mora davčne obračune in različna poročila. Je pa knjigovodstvo najbolj pomembna dejavnost računovodstva. Računovodski servis mora biti stalno na tekočem z vsemi novostmi davčne zakonodaje. Vse dejavnosti in storitve mora servis pravočasno izvajati in to vedno v skladu z zakoni. Vedno mora biti podjetniku na razpolago in dosegljiv. Poznati mora potrebe stranke in neprestano slediti kako poteka poslovanje.

Nikoli ne smemo podcenjevati pomembnosti finančnih storitev, ki ga vodijo servisi, zato morajo na trgu ostati samo kvalitetni in zanesljivi. Biti morajo strokovni in neprestano slediti novostim.

Računovodstvo

Enostavno ali dvostavno računovodstvo

V začetku poslovanja samostojnega podjetnika se je potrebno odločiti kakšno računovodstvo izbrati. Najprej lahko obiščete podjetje Moje računovodstvo za katerega ste morda že slišali. To je računovodski servis Ljubljana. Torej se nahaja v Ljubljani in se zato tudi imenuje računovodski servis Ljubljana in vam lahko pomaga pri tem kakšno računovodstvo izbrati. Torej vidimo, da so lahko sistemi za vodenje knjig različni. Sisteme za vodenje knjig pa ločimo na enostavne in dvostavne, torej na enostavno in dvostavno računovodstvo oziroma knjigovodstvo. Razlika med tema dvema vrstama knjigovodstva je le ta, da je potrebno pri enostavnem računovodstvu znesek zabeležimo le enkrat, medtem, ko je potrebno pri dvostavnem knjigovodstvu vsak znesek zapisati dvakrat. Torej je potrebno ta znesek zapisati na dve mesti oziroma na dveh kontih. Vse to vam lahko veliko bolj podrobno razložijo tudi zaposleni pri računovodski servis Ljubljana.
Vsak podjetnik se mora že v začetku poslovanja odločiti za kakšno knjigovodstvo se bo odločil, saj je zelo pomembno, da si že v začetku ne privošči kakšnih napak, ki ga bi lahko posledično drago stale. Zaradi tega je tudi veliko boljše, da se vsak podjetnik v začetku poslovanja tudi odloči za računovodski servis Ljubljana in se potem po dogovoru z njimi odloči glede tega ali bo vzel enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, seveda če sam ni dovolj informiran glede tega. Tisti, ki vedo kaj vse računovodski servis Ljubljana nudi, se bodo vsaj v začetku raje odločili za njihove storitve in mogoče kasneje za knjigovodstvo v lastni režiji. Lahko pa se odločite za kakšen manjši računovodski  servis Ljubljana, saj je kar nekaj prednosti, ki vam jih nudijo manjši servisi.

Računovodstvo

Zgodovina računovodstva

Računovodstvo se je pojavilo že pred mnogo leti. Prvi zapisi o računovodstvu naj bi segali že v peto tisočletje pred našim štetjem. Da se je takrat začelo računovodstvo sklepamo po tem, ko so zgodovinarji našli v Mezopotamiji računovodske evidence. Računovodske evidence so bile takrat namenjene predvsem za spremljanje rasti pridelkov in čred.

Takrat računovodstvo ni bil takšen kot je danes. Računovodstvo danes zelo poenostavljeno. Računovodstvo je imelo že v štirinajstem stoletju. To je bilo v Italiji. V Italiji pa je bilo zato, ker so začeli vlagati svoje premoženje v kapital. Računovodstvo se je začelo razvijati, ko so začele nastajati delniške družbe.

Računovodstvo

Računovodski servis Ljubljana na spletu

Ker ima danes računovodski servis Ljubljana pri ponudniku Projekt varnost že tako konkurenco, če si vzamemo nekaj časa, bomo kaj hitro ugotovili, da na tem delu to storitev opravlja res veliko podjetij, vedno več podjetij svojo dejavnost oglašuje tudi na spletu, kjer vse več objavljajo tudi cene svojih storitev. Le tako ima namreč predvsem nov računovodski servis v Ljubljani možnost, da se predstavi njegovim potencialnim najemnikom.

To so zaznal tudi že drug računovodski servis Ljubljana in tako se konkurenca tudi na spletu že zaostruje in računovodski servisi enostavno skoraj da ne vedo več, kako naj bodo tako izvirni, da prepričajo podjetja, da se za računovodske storitve odločijo pri njih. Zato morajo iskati vedno nove in nove načine.

Računovodstvo

Računovodstvo Konto

Vsaka oblika pravnega poslovanja danes po zakonodaji zahteva vodeno računovodstvo. Pravna oseba je opredeljena kot na določen namen vezano premoženje ali skupina posameznikov, ki ji pravni red priznava lastnost pravnega subjekta. Pravna oseba pridobi lastnosti pravne osebe in postane pravno in poslovno sposobna z vpisom v sodni register.

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.

Računovodstvo skrbi za obračune vseh vrst osebnih prejemkov zaposlenih in pogodbenih partnerjev v podjetju, upravnega odbora društva …, ter pomaga pri urejanju kadrovske evidence. Ker je računovodska zakonodaja področje, ki se nenehno spreminja, obnavlja, posodablja, je dobro tovrstno delo prepustiti strokovnjakom – uradnim računovodskim servisom, ki nam zagotavljajo ne samo kakovostne storitve s področja računovodstva, temveč tudi posredovanje vseh potrebnih informacij, novosti in zakonskih možnosti, ki jih lahko koristimo kot pravna oseba v pravnem prometu.

PR članki, novice Računovodstvo

Računovodstvo ni za vsakogar

Si predstavljate, da delate osem ur ali več… in vnašate številke! Računovodstvo se ukvarja z vnašanjem številk iz zmečkanih in popisanih papirjev. No, seveda mora to nekdo opravljati in obstajajo ljudje, ki jih to veseli. Iz teh nemogočih številk naredijo čudeže. No, najbolj veseli smo lista, ki ga pošlje računovodstvo in vemo, da nas plača že čaka na računčku. Super, kaj moramo kupiti! Računovodstvo zahteva celega človeka, da ne govorimo o tem koliko gradivo morajo predelati, da kaj ne storijo narobe. Ker zakone in pravila pa je potrebno spoštovati. Če vas to ne veseli, vi opravite svoje delo, nekdo bo pa izračunal plačo  za vas. PR članki, novice tudi povedo novosti na temo računovodstvo .

Računovodstvo

Računovodstvo

Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim izražanjem poslovnih dogodkov in njihovo analizo. Za vsako delo na tem svetu se je potrebno izmojstriti. In ker je dela veliko, si ga ljudje med seboj porazdelimo. Tako si nikar ne nakopaljite na glavo preveč obveznosti, in raje pokličite na pomoč strokovnjake. Računovodstvo je eno izmed znanj, do katerega prideš z vsem potrebnim strokovnim izobraževanjem ter seveda z izkušnjami. Ni ga lepšega, ko na koncu leta v blagajni »vse štima«, ko vsak dokument, račun in obrazec najdejo svoje mesto, sploh pa če je naša bilanca visoko navzgor oddaljena od rdeče mejne črte.

Na računovodstvo se najbolj spoznajo strokovnjaki z znanjem in izkušnjami, tisti, ki so v nenehnem stiku z zakonodajnimi spremembami na področju davkov, financ ipd. Birokracija zahteva svoje – to pomeni veliko dokumentov, raznih obrazcev, potrdil, dokazil … Če hočemo poleg svojega dela uspešno voditi tudi svoje »papirje«, potem se moramo resnično spoznati na računovodstvo. Če tega resnično ne obvladate, raje najemite strokovnjake – bodisi kot svetovalce, zunanje partnerje ali kako drugače.

PR članki, novice Računovodstvo

Za uspešnim podjetjem stoji uspešen računovodski servis

Za uspešno poslovanje mora podjetje imeti vzpostavljeno uspešno računovodstvo ali izbrati uspešen kvaliteten računovodski servis, ki bo odgovorno izvajal računovodstvo.
Zanimivi članki na podobno temo: računovodski servis.
Uspešen računovodski servis ne opravlja računovodstvo poceni. Veliko bolj, kot cena storitev je pomembna usposobljenost njihovega kadra skupaj z njihovimi izkušnjami. Zlasti pomembni so njihovi prostori, ki veliko povedo o njihovi organiziranosti. Dober računovodski servis ima svoje posle zavarovane. Prav tako ima dobre reference, urejene poslovne knjige, hitro obvešča svoje stranke, nudi kompletne storitve z davčnim svetovanjem, sledi davčni in ostali zakonodaji, uporablja pregledne in enostavne aplikacije in zaposleni so prilagodljivi glede delovnega časa.

Računovodstvo

Prednosti manjših računovodskih servisov

Računovodski servisi so hitro rastoča družbe za računovodsko svetovanje in računovodske storitve. Majhni računovodski servis, se lahko po kakovosti in strokovnosti postavljamo ob bok velikim računovodskih podjetjem. To se zgodi predvsem zato, ker se s poudarjeno skrbjo za stranke lahko poglobijo v posebnosti poslovanja vsakega podjetja posebej in se zanje tudi bolj zavzamejo.

Manjši računovodski servis zagotavlja hitro odzivnost, če potrebuje stranka nujno pomoč, oseben pristop, kar je v današnjem času prava redkost in sodoben način poslovanja. Vsak računovodski servis nudi tri osnovne panoge: računovodske storitve, računovodstvo in knjigovodstvo. Poleg vsega računovodski servis želi zadovoljevati manjšemu številu strank, ki jim lahko nudimo kompleten davčno-računovodski servis. Tekom leta računovodski servis načrtuje in izvaja strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum. Njihovi zunanji delavci, to so največkrat, davčni strokovnjaki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke ter obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.
Manjši računovodski servisi s strankami gradijo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegajo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

Računovodstvo

Računovodstvo je osnova uspešnega poslovanja

Knjigovodske listine lahko kaj kmalu postanejo breme. Sploh, če se računovodskih veščin lotevamo nepoučeni in brez izkušenj. Zakaj bi se mučili in si ustvarjali nepotrebne težave, ko lahko računovodske storitve prepustimo strokovnjakom. Tako bomo prihranili na času in denarju, pa še slabo voljo bomo odgnali. Temeljito in strokovno računovodstvo je danes osnova vsakega uspešnega poslovanja. Pa naj si bo fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik. Lahko da nam poslovanje lepo teče, toda tudi papirji morajo biti na svojem mestu, obdelani, podpisani in pravočasno oddani. Računovodstvo ni storitev oz. strošek, ki bi ga lahko izpustili, temveč pridobitev, zari katere boste pridobila več in bolje.

Opravljanje računovodskih storitev za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom in še marsikaj. Boste res zmogli sami? Vas zanima kakšna je definicija besede računovodstvo s SSKJ?