Tag Archives: projekt varnost

Storitve

Kaj potrebujem za izpit za viličarja in kako poteka?

viličarIzpit za viličarja je zagotovo en lažjih izpitov med izpiti za katerokoli vozilo, kljub temu pa je nujno potreben, če nič zaradi drugega, zaradi varnosti pri delu. Namreč, prav vsakomur se lahko pripeti delovna nezgoda in v kolikor viličarist pred nezgodo ni opravil izpit za viličarja, zavarovalnica ne bo izplačala zavarovalnine za povzročeno škodo, ki pa je lahko tudi več milijonska. Večina avtošol oz. podjetij, ki nudi možnost, da se izpit za viličarja opravlja pri njih, zahteva, da ima kandidat pred tem že najmanj izpit B kategorije ter pozitivno opravljen zdravniški pregled. Sicer pa je za izpit za viličarja program sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

 

Za izpit za viličarja program traja od ene ure do nekaj ur, odvisno od kandidatovega predznanja

Teoretični del za izpit za viličarja je sestavljen iz osnov varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Kandidati se učijo tudi o pravnih osnovah varnosti in zdravja pri delu ter o osnovnih predpisih s področja internega transporta. Vsekakor se pri tem spozna sam transport blaga kot tudi različne transportne naprave, med katere spada tudi viličar. Vsebuje tudi spoznavanje viličarja do vseh podrobnosti, in sicer delitev viličarjev, sestavni deli viličarja, nazivna vrednost ter sama nosilnost viličarja, pri čemer bodoči viličaristi spoznajo diagram nosilnosti, nazivno dolžino, torej točko težiščnice, možne višine dviganja, gabarite viličarja in radij obračanja.

Skozi izpit za viličarja se spoznajo tudi transportne poti, postopki delovnih operacij pri dviganju in odlaganju določenega tovora ter nenazadnje tudi uporabo osebne varovalne opreme in varnostna določila in predpise. Izpit za viličarja pa zahteva tudi poznavanje vzdrževanja viličarja, ki vsebuje vsako dnevni pregled, preizkus delovne opreme in tudi generalna popravila viličarja. Praktični del pa vsebuje zgolj praktičen prikaz pravilne varne vožnje z viličarjem in seveda nalaganje in odlaganje tovora. Sam izpit za viličarja pa traja od ene ure do nekaj ur, odvisno od predznanja kandidata.

Varnost

Inštitucije za izjavo o varnosti

projekt varnostZakon v 14. členu ZVZD določa, da mora prav vsak delodajalec imeti opravljeno in http://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja/, saj izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi, da se zdravje vseh ljudi, ki tako ali drugače sodelujejo pri delovnem procesu, ohranja, pa čeprav so podvrženi nevarnostim. Ta zakonodaja obstaja že izredno dolgo časa, tak da tudi tista malo starejša podjetja nimajo ravno izgovora, da tega zakona še ni bilo takrat, ko so sami odpirali podjetje. Konec koncev velja tudi, da mora podjetnik spremljati zakonodajo med poslovanjem. Še kaj več si lahko preberete tu https://www.prclanki.com/cena-za-izpit-iz-varstva-pri-delu/ kjer boste izvedeli kaj več še o izpitu, ki ga je prav tako treba imeti urejenega. Prav izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi namreč za to, da se določijo preventivni ukrepi, brez katerih pa bi sicer lahko delo postalo zdravju škodljivo in celo nevarno. Tako se izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela tudi oz. predvsem pri zunanjih strokovnih sodelavcih, družbah, ki imajo strokovno dovoljenje, da se pri njih izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela, nikakor pa ni z zakonom določeno, da obstajajo pooblaščene inštitucije, ki jih po zakonu ni. To so podjetniki, ki na trgu ponujajo to storitev po tržnih cenah. Če pa bi v zakonu pisalo, katera so ta podjetja, pa bi se zagotovo določila še pridržana cena, ki bi bila tudi skoraj zagotovo višja kot je trenutna tržna, ki se prosto oblikuje na trgu, njeno višino pa določajo tudi podjetja posamezno glede na to, koliko menijo, da bodo posamezniki pripravljeni plačati za njihove storitve.

Računovodstvo

Informacije o cenah računovodstva

Nekateri računovodski servisi, ki jim spletno stran urejajo optimizerji, imajo že izdelano podstran računovodstvo cenik, ki ga najdete tu http://www.moje-racunovodstvo.si/cenik. Na tej podstrani so predstavljene cene, ki jih ima računovodski servis postavljene in človek lahko dobi ta prvi vtis, kako visoko ima računovodstvo cenik postavljen. Projekt varnost, nudi veliko različnih storitev.

Vendar pa prav noben servis ne more postaviti točne cene za prav vsako podjetje, saj je prav vsako podjetje nekaj posebnega in ima svoje specifike. Zato na lahko podstran računovodstvo cenik poda samo osnovne, okvirne informacije, za natančno ceno pa se je vsekakor potrebno dogovoriti za sestanek, kjer računovodja šele vidi točno, s čim se bo ukvarjal in lahko določi ceno.

Varnost

Cena za izpit iz varstva pri delu

projekt varnostVarstvo pri delu izpit je možno opraviti pri več ponudnikih te storitve na trgu, eno izmed njih je tudi podjetje Projekt Varnost. Cena za ta izpit je pri podjetju Projekt varnost 30 € brez vključenega DDV. Kje so bomo za varstvo pri delu izpit odločili, pa je odvisno od nas samih oz. naše lastne presoje. Vsekakor pa se delodajalcem zalo obrestuje, če za varstvo zaposlenih poskrbijo, saj je kot prvo kazen za vsakega zaposlenega in honorarno zaposlenega,  kar 1.251,88 € (višino kazni je določil jasno zakonodajalec). Kot drugo pa človeško življenje nima cene in tudi varstvo pri delu izpit lahko obvaruje kakšno človeško življenje ali pa nepotrebno poškodbo, ki dejansko lahko ustavi delovni proces, hkrati pa vnese vanj izjemno neprijetno klimo, saj zaposleni občutijo le še to, v kakšni nevarnosti so in le o tem razmišljajo. Cena za varstvo pri delu izpit pa nikakor ni tako visoka, da si je ne bi morali privoščiti, zato tudi cena podjetnikom ne sme biti razlog, zakaj vsak zaposleni tega izpita nima opravljenega, kar pa se na žalost še vedno pogosto dogaja.  Nekaj razlogov tiči tudi v tem, da se delodajalci ne zavedajo, da je za varstvo pri delu izpit obvezen, hkrati pa se tudi ne zavedajo vseh nevarnosti. Da vidite, kako širok je spekter varnosti na delovnem mestu in kako je urejeno vse to z zakonom, pa  si poglejte še malo tu, kjer piše o varnem delu na primeru ocene tveganja, ki ravno tako spada v to področje ki je obvezno.

Varnost

Kaj vse mora vsebovati požarni red

projekt varnostPožarni red je pomemben dokument, katerega vam lahko tudi opravi podjetje Projekt varnost in ga najdete na naslovu: http://www.projekt-varnost.si/pozarna-varnost/ zato mora vsebovati naslednje stvari po določenem zakonu o katerem več na: https://www.prclanki.com/institucije-za-izjavo-o-varnosti/
•    organizacijo varstva pred požarom, za katero so odgovorni vsi prebivalci v stavbi;
•    ukrepe varstva pred požarom tako, da prebivalci stavbe ne kadijo, ne uporabljajo odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, ne mečejo neugasnjenih ogorkov;
•    število ljudi, ki se dnevno nahajajo v tej stavbi;
•    ukrepe za varno evakuacijo;
•    vrste in načine usposabljanja v primeru požara;
•    iz požarno ogroženih prostorov je treba odstraniti vse gorljive snovi,
•    razne ukrepe v primeru eksplozije, gorljivih snovi in tako dalje.
Na žalost pa se v večina primerih požarni red ne upošteva kot bi se moral, saj tisti, ki pripravi požarni red, ne ve kaj vse mora vsebovati takšen dokument in kakšne so navade, slabe navade ljudi. Požarni red je dokument, ki ga mora imeti več ljudi hkrati, ki so v stavbi, pa še nekaj je, vsi ga morajo tudi poznati. Če nihče ne ve, kaj požarni red dejansko prikazuje, ne nudi prav čisto ničesar drugega kot le to, da je zakonodaji ustreženo in lastnika objekta inšpekcija ne more kaznovati. Vendar pa je to stvar vsakega posameznika, njegove vzgoje in tega, česar so ga naučili doma in se je naučil iz lastnega življenja. Na to, ali ljudje pregledajo, kaj požarni red vključuje in prikazuje, ne more nihče vplivati, zakonodajalec lahko le upa, da bodo vsi udeleženi pregledali, kaj prikazuje in ne šele takrat, ko morebiti pride do požara.

Vreme

Kaj mora vsebovati ocena tveganja

projekt varnostOcena tveganja je nekaj, kar je potrebno narediti za vsako novo delovno mesto, opravijo pa vam jo pri lahko tudi pri podjetju Projekt varnost, katero je specializirano za varstvo pri delu in ima na tem področju tudi že ogromno izkušenj in znanja ter je na trgu na tem področju prisotno že kar nekaj časa. Namen, ki ga ima ocena tveganja je, da delodajalec s svojim podpisom zagotovi, da se delavec ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela na tem delovnem mestu oz. da si delodajalec prizadeva k temu, da je nevarnost za poškodbe čim manjša. Torej da se z oceno tveganja zmanjša nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu.
Ocena tveganja je namreč izjava s katero delodajalec zagotavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu pa tudi če gre za še tako nenevarno delo, preprečuje nevarnosti delovnem mestu in tako dalje.
Ocena tveganja mora vsebovati najmanj naslednje točke:
•    odkrivanje nevarnosti na delovnem mestu;
•    odločitve o potrebnih ukrepih, da ne škodujejo zaposlenim;
•    izvesti je potrebno ocenjevanje tveganja in določiti kdo je tveganju izpostavljen;
•    zapisati je potrebno ugotovitve delodajalca z navedbo odgovornih oseb.
To so najpomembnejše točke, ki jih mora delodajalec upoštevati pri tej izjavi in jih nato tudi izvajati ves čas, ne pa le v trenutku, ko se ocena tveganja izdeluje. To je namreč tisto, kar je najbolje pomembno, ne pa da se nevarnosti le prepozna in nato uredi vse potrebno le takrat, ko se enkrat ocena tveganja dela, ko pa ima delodajalec papir v roki, pa ne več.

Varnost

Kakšne so cene zagotavljanja požarna varnosti

gasilni aparatiDa se lahko zagotovi ustrezna požarna varnost so potrebni kar veliki stroški. Če pa bi radi čim manj zapravili za njo potem se obrnite na ponudnika s spletne strani http://projekt-varnost.si/pozarna-varnost/, ki vam nudi ugodne in hitre storitve in je hkrati požarna varnost urejena tako, kot je treba. Zavedati se moramo, da požarna varnost zahteva pregled nevarnejše opreme (brusilni stroji, vrtalke, viličarji, dvigalke), okolja v katerem se vsa oprema uporablja, izdelavo navodil, požarnega reda, požarna varnost pa tudi zahteva redne kontrole, ki so odvisni tudi od tega, koliko in kakšno opremo imate za varovanje v primeru nastanka požara. Tako se cene teh storitev, ki jih opravljajo ljudje z ustreznimi dovoljenji, gibljejo od 10 € pa vse tja do 200 € za en predmet, odvisno od storitve. To pomeni, da se lahko naenkrat opravijo storitve v vrednosti nekaj tisoč evrov, kar zagotovo ni majhna vrednost. Zato je tudi toliko bolj pomembno, da se poišče tisto podjetje, ki zagotavlja, da je požarna varnost urejena, ki ponuja tudi popuste oz. storitev opravi z manj marže ter ima vsa dovoljenja. Ne pozabite, da na trgu obstajajo dejansko kakšni ponudniki, ki pod pretvezo malo ugodnejše izdelave požarne varnosti premamijo podjetja, vendar pa se na koncu zgodi, da nimajo ne dovoljenja, ne znanja, ne licence. Zato je najbolje, da najprej preverite ponudnika, da ne boste na koncu plačali še več kot bi sicer, če bi se že na samem začetku odločili za malo dražjo opcijo in ne bi varčevali preko vseh meja.

Varnost

Varnost pri delu za računalnikom

varnostKo ustanovimo podjetje, kjer zaposleni delajo le v pisarni za računalniki ali premetavajo kakšne papirje in jih nosijo iz ene pisarne v drugo, se nam strošek za varnost pri delu http://www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu-1/ zdi popolnoma odveč in tudi popolnoma previsok glede na to, da nevarnosti res praktično ni na prvi pogled. S tem se pridobi izjava, ki jo izvaja kar nekaj podjetij. Da bo tema ostala v okvirih, svetujemo branje tega: https://www.prclanki.com/institucije-za-izjavo-o-varnosti/. V tem primeru namreč ni prav velikih tveganj, razen npr. kratek stik na električnem omrežju, trpijo oči in peša vid, je računalnik nasproti okna, bolečine v hrbtu ipd. Taka podjetja so večinoma manjši samostojni podjetniki in manjše družbe z omejeno odgovornostjo, ki jim strošek za varnost pri delu lahko pomeni zelo veliko obremenitev in predstavlja kar velik stroške v primerjavi s prihodki, ki jih je podjetnik ustvaril. Je pa tudi res, da je strošek za varnost pri delu pri takih podjetjih, ki se pretežno ukvarjajo le s storitvami, bistveno nižji kot v kakšnem proizvodnem podjetju, kjer je treba oceniti vse možne nevarnosti in po možnosti celo spremeniti delovni proces, da je varnost pri delu urejena tako, kot mora biti. Zato tudi ni izgovor za taka podjetja, da za varnost ne poskrbijo vsaj v taki meri, da pošljejo vse delavce na tečaj za varnost  pri delu, kar pa res ni tako visok strošek ter morda ugotovijo, da so izpostavljeni kakšni nevarnosti več, kot so mislili in ki se ji lahko izognejo že z najmanjšo prilagoditvijo, ki jih nič ne stane. Če tako pogledamo, tistih vloženih sredstev za varnost pri delu morda ni tako zelo žal kot se zdi na prvi pogled.

Varnost

Varstvo pri delu in delodajalec

projekt varnostVarstvo pri delu je osnovna stvar, za katero mora poskrbeti delodajalec, in sicer mora priskrbeti vse podatke. Kako pa se varstvo pri delu mora opraviti, pa se lahko najde tu www.projekt-varnost.si/. Delodajalec je odgovoren za varnost vseh zaposlenih, zato je tudi v zakonu zapisano, da mora poskrbeti za varnost zaposlenih, kajti v nasprotnem primeru, če se zgodi kakšna nesreča in se ugotovi, da podjetje oziroma delodajalec ni poskrbel, da bi bili vsi oddelki ali delovna mesta zavarovana tako, da ne bi ogrožali zaposlene, ga čaka denarna kazen, hkrati pa ga lahko še delavec toži, saj ga je delodajalec spravil v nevarnost. Denarna kazen je pa lahko tudi do več kot sto tisoč evrov. Je pa denarna kazen jasno odvisna od velikosti podjetja in tudi od njegove dejavnosti.
Žal se delodajalci ne zavedajo, kako zelo pomembno je varstvo pri delu. Posledično, če so delovna mesta varna, je tudi delovna učinkovitost boljša, hkrati je pa tudi klima med zaposlenimi boljša, če je v podjetju vse tako, kot je treba. Po tem, ko je varstvo pri delu urejeno in zagotovljeno, pa se mora opraviti še ocena tveganja za vsako stavbo v podjetju  zato je najbolje, da se prebere kaj vse mora vsebovati ocena tveganja, da boste vedeli, koliko dela okvirno vas še čaka in da je zakonodajalec na tem področju kar precej precizen in tudi morebiten inšpekcijski nadzor ne kaj manj od zakonodajalca. Se pa zakon jasno spreminja, zato ga je tudi treba spremljati vmes.