Tag Archives: prevajanje konferenca

Prevajanje, lektoriranje

Mednarodna konferenca o prevajanju

Mednarodna konferenca o prevajanju v prihodnosti(TTT), ki bo od 25. do 26. oktobra v Zadru je razdeljena na tri sklope: Translation-prevod, Technologie-tehnologija v prevajalstvu ter Terminologie-terminologija. ZA več informacij o konferenci, kliknite na http://www.trans-conference.com/

Prevod
Ta del se osredotoča na temo, kako izboljšati delo prevajalca, to pomeni delo, ki ga opravlja dan za dnem. V tem sklopu bodo tema konference metode za povečanje produktivnosti, izboljševanje znanj iz prevajalstva ter prenos teoretičnih spoznanj in znanj v prakso. Posebna pozornost bo namenjena psihološkim vidikom dela v prevajalski industriji, kot je upravljanje časa in odnos s strankami in seveda tudi, kako postati glavni dobavitelj storitev vaši stranki.

Tehnologija
Ta del konference načrtuje vpogled v prihodnost ter pregled sodobnih tehnologij, ki so že prisotne v prevajalski industriji. Glavna tema bo uporaba sodobne tehnologije v strojnem prevajanju in s tem povezanih procesih. Udeleženci si lahko obeztajo napredno demonstracijo različnih orodij in tehnologij.

Terminologija
Vsebina v sklopu Terminologija, pa se bo osredotočala predvsem na terminologijo, ki se uporablja pri prevodih za razne evropske institucije, na izzive, s katerimi se soočajo prevajalci tovrstnih besedil in razloge, zakaj prihaja do razhajanj med izvirnimi in prevedenimi besedili