Tag Archives: ocena tveganja

Varnost

Inštitucije za izjavo o varnosti

projekt varnostZakon v 14. členu ZVZD določa, da mora prav vsak delodajalec imeti opravljeno in http://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja/, saj izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi, da se zdravje vseh ljudi, ki tako ali drugače sodelujejo pri delovnem procesu, ohranja, pa čeprav so podvrženi nevarnostim. Ta zakonodaja obstaja že izredno dolgo časa, tak da tudi tista malo starejša podjetja nimajo ravno izgovora, da tega zakona še ni bilo takrat, ko so sami odpirali podjetje. Konec koncev velja tudi, da mora podjetnik spremljati zakonodajo med poslovanjem. Še kaj več si lahko preberete tu https://www.prclanki.com/cena-za-izpit-iz-varstva-pri-delu/ kjer boste izvedeli kaj več še o izpitu, ki ga je prav tako treba imeti urejenega. Prav izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi namreč za to, da se določijo preventivni ukrepi, brez katerih pa bi sicer lahko delo postalo zdravju škodljivo in celo nevarno. Tako se izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela tudi oz. predvsem pri zunanjih strokovnih sodelavcih, družbah, ki imajo strokovno dovoljenje, da se pri njih izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela, nikakor pa ni z zakonom določeno, da obstajajo pooblaščene inštitucije, ki jih po zakonu ni. To so podjetniki, ki na trgu ponujajo to storitev po tržnih cenah. Če pa bi v zakonu pisalo, katera so ta podjetja, pa bi se zagotovo določila še pridržana cena, ki bi bila tudi skoraj zagotovo višja kot je trenutna tržna, ki se prosto oblikuje na trgu, njeno višino pa določajo tudi podjetja posamezno glede na to, koliko menijo, da bodo posamezniki pripravljeni plačati za njihove storitve.

Vreme

Kaj mora vsebovati ocena tveganja

projekt varnostOcena tveganja je nekaj, kar je potrebno narediti za vsako novo delovno mesto, opravijo pa vam jo pri lahko tudi pri podjetju Projekt varnost, katero je specializirano za varstvo pri delu in ima na tem področju tudi že ogromno izkušenj in znanja ter je na trgu na tem področju prisotno že kar nekaj časa. Namen, ki ga ima ocena tveganja je, da delodajalec s svojim podpisom zagotovi, da se delavec ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela na tem delovnem mestu oz. da si delodajalec prizadeva k temu, da je nevarnost za poškodbe čim manjša. Torej da se z oceno tveganja zmanjša nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu.
Ocena tveganja je namreč izjava s katero delodajalec zagotavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu pa tudi če gre za še tako nenevarno delo, preprečuje nevarnosti delovnem mestu in tako dalje.
Ocena tveganja mora vsebovati najmanj naslednje točke:
•    odkrivanje nevarnosti na delovnem mestu;
•    odločitve o potrebnih ukrepih, da ne škodujejo zaposlenim;
•    izvesti je potrebno ocenjevanje tveganja in določiti kdo je tveganju izpostavljen;
•    zapisati je potrebno ugotovitve delodajalca z navedbo odgovornih oseb.
To so najpomembnejše točke, ki jih mora delodajalec upoštevati pri tej izjavi in jih nato tudi izvajati ves čas, ne pa le v trenutku, ko se ocena tveganja izdeluje. To je namreč tisto, kar je najbolje pomembno, ne pa da se nevarnosti le prepozna in nato uredi vse potrebno le takrat, ko se enkrat ocena tveganja dela, ko pa ima delodajalec papir v roki, pa ne več.