Tag Archives: moje računovodstvo

Računovodstvo

Kontroling, kaj to sploh je in zakaj je pomemben

Kontroling je sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analizo poslovanja. Obenem kontroling tudi ves čas primerja trenutne rezultate z načrtovanimi rezultati. Tako podjetjem na sodoben in enostaven, predvsem pa pregleden način prikaže stanje trenutno stanje podjetja, tako dejansko kot tudi načrtovano.

kontroling

V današnjih časih si podjetja več ne predstavljajo poslovanja brez osebe ali oddelka, ki bi izvajala kontroling. Ta panoga je namreč postala osnovni element upravljanja in nadzora podjetij. Končni produkt so namreč poročila, s  katerimi poslovodstvo oceni napredek in stanje poslovanja podjetja ter sprejema vse najpomembnejše odločitve glede prihodnjega poslovanja podjetja.

 

Zakaj je kontroling pomemben?

Kontroling sam se deli na štiri osnovne dejavnosti. Najprej je tu dejavnost planiranja, kjer gre za načrtovanje poslovanja, proračuna za določeno obdobje in koordinacijo ciljev podjetja. Sledi dejavnost kontroliranja, kjer se spremlja in primerja ter analizira odmik dejanskega poslovanja od načrtovanega. Kot tretja pomembna dejavnost izvajanja nadzora, ki je izredno pomembna, je informiranje in prikaz podatkov, poročanje ter napovedovanje za naprej. Četrta in zadnja osnovna dejavnost pa je odločanje na podlagi pridobljenih podatkov ter uvedba raznih korektivnih ukrepov.

 

Komu je kontroling namenjen?

Kontroling je usmerjen predvsem v redno poročanje o stanju podjetja uporabnikom znotraj podjetja. To pa zato, da lahko poslovodstvo v vsakem trenutku podjetje upravlja kakovostno in se pravočasno odzove na spremembe. Panoga je povsem specifična in se je ne sme zamenjati z računovodstvom. Kontroling izvajajo specializirani računovodje t.i. kontrolorji, ki v vsakem trenutku vedo, v kakšnem stanju je podjetje, katere so tiste stvari, ki so dobičkonosne, kateri segmenti niso uspešni.

 

kontroling

 

Pozorni so na druge detajle kot samo računovodstvo in brez učinkovitega kontroling sistema se lahko zamudi veliko poslovnih priložnosti. Zato, tudi če imate majhno podjetje, naročite kontroling pri svojem računovodju, saj lahko s tem dodatnim nadzorom vaše podjetje ogromno pridobi. Vsak poslovodja mora namreč, v namen uspešnih poslovnih odločitev, poznati vse detajle svojega podjetja in le na ta način lahko podjetje raste in se uspešno razvija.

 

Storitve

Kateri faktorji vplivajo na cenik računovodskih storitev?

Se sprašujete, na podlagi česa podjetja oblikujejo cenik računovodskih storitev, saj je toliko različnih ponudb na spletu? Prvo dejstvo, ki se ga morate zavedati, je, da boste za svoje podjetje dobili točno ponudbo šele na podlagi dogovora s ponudnikom. Cenik računovodskih storitev, ki je objavljen je bolj kot ne informativen, saj se le redka podjetja najdejo v navedenih ponudbah. Prav tako ima na primer podjetje Moje računovodstvo cenik računovodskih storitev sicer objavljen, vendar pa le – ta velja v primeru, da preide podjetje na program, kot ga tudi sami uporabljajo, v nasprotnem primeru se jasno poveča.

Imajo pa omenjeno podjetje že na svoji spletni strani navedeno, da na cenik računovodskih storitev vpliva več faktorjev, ki lahko končno ceno spremenijo. V prvi vrsti tako na cenik računovodskih storitev vpliva število zaposlenih, prav tako pa tudi število avtorskih pogodb in študentskih napotnic. Za prav vsako vrsto izplačila je namreč treba pripraviti drugačne obrazce in za prav nobeno izplačilo ni malo dela. Naslednji faktor, ki vpliva na cenik računovodskih storitev pa je število poslovnih dogodkov. V kolikor uporabljate program, kot ga uporablja računovodstvo, potem število izdanih računov praviloma ne vpliva na končno ceno, medtem ko število prejetih računov pa že vpliva na cenik računovodskih storitev.

Nekatera podjetja pa posebej upoštevajo pri obračunu svojih storitev tudi še potne naloge, obračun refundacij, obračun regresa, božičnic, prijava podatkov za ZZZS z ustreznimi obrazci in podobno. Zato vsekakor preglejte, če obstaja kakšna možnost, da vam podjetje za te storitve posebej naredi obračun.

Računovodstvo

Enostavno ali dvostavno računovodstvo

V začetku poslovanja samostojnega podjetnika se je potrebno odločiti kakšno računovodstvo izbrati. Najprej lahko obiščete podjetje Moje računovodstvo za katerega ste morda že slišali. To je računovodski servis Ljubljana. Torej se nahaja v Ljubljani in se zato tudi imenuje računovodski servis Ljubljana in vam lahko pomaga pri tem kakšno računovodstvo izbrati. Torej vidimo, da so lahko sistemi za vodenje knjig različni. Sisteme za vodenje knjig pa ločimo na enostavne in dvostavne, torej na enostavno in dvostavno računovodstvo oziroma knjigovodstvo. Razlika med tema dvema vrstama knjigovodstva je le ta, da je potrebno pri enostavnem računovodstvu znesek zabeležimo le enkrat, medtem, ko je potrebno pri dvostavnem knjigovodstvu vsak znesek zapisati dvakrat. Torej je potrebno ta znesek zapisati na dve mesti oziroma na dveh kontih. Vse to vam lahko veliko bolj podrobno razložijo tudi zaposleni pri računovodski servis Ljubljana.
Vsak podjetnik se mora že v začetku poslovanja odločiti za kakšno knjigovodstvo se bo odločil, saj je zelo pomembno, da si že v začetku ne privošči kakšnih napak, ki ga bi lahko posledično drago stale. Zaradi tega je tudi veliko boljše, da se vsak podjetnik v začetku poslovanja tudi odloči za računovodski servis Ljubljana in se potem po dogovoru z njimi odloči glede tega ali bo vzel enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, seveda če sam ni dovolj informiran glede tega. Tisti, ki vedo kaj vse računovodski servis Ljubljana nudi, se bodo vsaj v začetku raje odločili za njihove storitve in mogoče kasneje za knjigovodstvo v lastni režiji. Lahko pa se odločite za kakšen manjši računovodski  servis Ljubljana, saj je kar nekaj prednosti, ki vam jih nudijo manjši servisi.