Tag Archives: Lektoriranje

Prevajanje, lektoriranje

Visoka cena za lektoriranje

LogotipV kolikor naletimo pri pregledovanju cen za lektoriranje na visoko ceno, se je najbolje vprašati, v čem je to podjetje boljše od tistega, pri katerem je to bistveno cenejše. Mogoče je to zato, ker dela lektor v cenejših podjetjih večje napake ali pa na tem področju ni dovolj izobražen, kar je seveda tudi razlog za napake.
Da dobimo najboljši odgovor, pa je najbolje, da kar direktno povprašamo obe podjetji, da dobimo pravi občutek, zakaj je pri enem podjetju toliko dražje kot pri drugem. Je pa res, da so visoke cene največkrat povsem neutemeljene, saj lektorji navadno za lektoriranje na avtorsko stran prejmejo okoli enega evra, če pa se lektoriranje prodaja po ceni na primer pet evrov na avtorsko stran, pa je torej povsem jasno, da ima samo podjetje visoko maržo, lektoriranje pa ni nujno, da bo zaradi tega kaj boljše, kot pri cenejšem podjetju.

Če pa cene lektoriranja gledamo na drugačen način, torej tako, da se za lektoriranje zmenimo direktno z izvajalcem storitve in ima le ta za svojo storitev zelo visoko ceno, pa lahko pomeni, da ali svojo storitev opravlja zelo, zelo dobro ali pa ima takšne cene, ker želi več zaslužiti. Tukaj si nobeden posrednik ne vzame nič marže, če le tega ni. Tako je boljše izbrati takšno podjetje, ki ima nižjo ceno, saj lahko tako privarčujemo kar nekaj denarja, sploh če imamo za lektorirati nekoliko več strani. Za eno stran je ta znesek majhen za več deset avtorskih strani pa ne.

 

 

Prevajanje, lektoriranje

Lektoriranje

Lektoriranje je jezikovna veščina, mimo katere ne moremo, kadar želimo bralcem ali poslušalcem nuditi vzorno obliko izražanja v maternem jeziku. Besedilo v postopku za lektoriranje je vzeto pod drobnogled: lektor besedilo natančno jezikovno pregleda in odpravi vse pravopisne ter tudi vse tipkarske napake. Poleg tega poskrbi za estetiko izražanja, a pri tem pretirano ne posega v sam slog pisca, razen če se kako drugače ne dogovori z avtorjem besedila.

Sodobno lektoriranje poteka danes elektronsko, to pomeni, da besedilo lektorju dostavite na zgoščenki, ključku ali pa ga pošljete prek elektronske pošte. Lektor si pri računalniški obdelavi jezikovnih napak pomaga s funkcijo »sledi spremembam«, ki mu sproti označuje vse popravke, ki jih v danem besedilu naredi. Tako lahko avtor izvornega besedila oziroma naročnik lektoriranja natančno pregleda vse popravke in se odloči, ali so upravičeni ali ne. Funkcijo »sledi spremembam« je možno enostavno prekiniti ter potrditi vse popravke, kar se zgodi avtomatsko – in lektoriranje je zaključeno.

Prevajanje, lektoriranje

Napake lektorja

podjetje DominatusLektoriranje, ki ga lahko najdete na spletnem naslovu http://www.dominatus.si/lektoriranje-besedil v samem pomenu besede pomeni, da v lektoriranem besedilu ne sme biti prisotnih nobenih napak, dopuščen pa je določen odstotek napak, saj ena oseba vsega nikoli ne bo popravila popolno, morda kakšna krajša besedila. Če bi želeli, da je lektoriranje opravljeno brezhibno, bi moralo biti besedilo lektorirano pri vsaj dveh lektorjih. Nekako tako pa zgleda kakovostno lektoriranje. Vendar pa se moramo kljub temu zavedati, da to storitev opravlja človek in ne kakšen stroj, zato se tudi lektorju lahko pripeti kakšna napaka, na katero lahko opozorite in če bo lektor pravi, bo napako popravil brez kakršnega koli oporekanja.
To seveda ne pomeni, da je lahko v besedilu cela kopica napak. Načeloma velja, da je lahko v besedilu, ki obsega 100 avtorskih strani, največ 5 manjših napak, torej naj ne bi bil obseg napak večji od 5 %. Če je napak več, le-te niso več opravičljive in dopustne. Prav tako te napake za lektoriranje niso dopustne v primeru, da gre za zelo očitne in velike napake. Pri tem seveda ne mislimo na napake, ki bi morale biti odpravljene pri lektoriranju, ki mu rečemo slogovno lektoriranje, kjer je treba besedilo popolnoma na novo obdelati in napisati. Če lektor nikakor ne uspe najti pravilnejšega zapisa in je prepričan, da nekaj tu ne štima, potem mora v besedilo vnesti komentar, da avtor besedilo sam popravi oz. mora obstajati možnost, da avtor skupaj z lektorjem popravi besedilo, kar pri podjetju Dominatus vsekakor izvajajo.

Prevajanje, lektoriranje

Kateri jeziki se lektorirajo

Ko potrebujem prevod nekega besedila, prevod zaupamo prevajalcem, ki imajo primerno in zadostno znanje in pa tudi izobrazbo. Ko pa potrebujemo bolj strokoven prevod, nam le-tega prevedejo prevajalci, vendar pa mora biti nato opravljeno še lektoriranje, ki ga lahko dobite tudi na spletni strani http://prevajanje.spletni-slovar.com/lektoriranje. V tem primeru se namreč poskrbi, da so odpravljene še pravopisne napake in da je besedilo kar se le da, popolno in napisano v pravem slovničnem pomenu.Logotip
Zavedati se moramo, da po prevajanju nastopi tudi lektura, ki jo še vedno opravljajo ljudje, zato kakšna napaka le ne sme biti tako usodna za naročnika.

Vsaka lektura besedil, ki so prevedena v tuje jezike pa opravljajo ljudje, ki so naravni govorci jezika, za katerega se lektoriranje opravlja, ta človek pa mora imeti tudi diplomo, da ima ustrezno znanje za lektoriranje. Drugače lahko rečemo, da svojega dela ne zna opravljati povsem profesionalno, oziroma tako kot ga mora opravljati. To lahko na koncu privede do tega, da je besedilo, ki smo ga dali v lekturo, lektorirano narobe. Tega si pa seveda ne želi nihče, ki potrebuje lektoriranje različnih dokumentov. Lektor, ki svojega dela ne opravlja tako kot bi ga mogel opravljati, bo zagotovo zelo hitro ostal brez svojih naročnikov. Če se malo pošali s starim pregovorom, ki pravi, da »dober glas, seže v deveto vas«, pa je ravno tako tudi s slabim glasom. Torej, če lektoriranje ni narejeno pravilno se bo glas o takšnem lektorju hitro razširil in tako bo imel vse manj dela.

Prevajanje, lektoriranje

Vsi prevodi po ugodnih cenah

V kolikor ste v iskalnik vtipkali prevajalna agencija ste najbrž dobili veliko različnih zadetkov. Ker vam želimo privarčevati vaš dragocen čas in s tem denar, smo se na strani PR članki odločili, da vam sedaj predstavimo kaj so kakovostni prevodi, ki jih nudi na linku predstavljena prevajalska agencija.
Ta prevajalska agencija vam omogoča prevajanje iz in v 18 različnih jezikov. Njihovi prevajalci so ob enem tudi strokovnjaki na področju iz katerega prevajajo in zato so njihovi prevodi zelo kvalitetni in natančni. Prevajalci opravljajo prevajanje domala vseh vrst besedil iz mnogih področij, kot so na primer računalništvo, pravo in ekonomija. Poskrbite, da bodo prevodi vaših besedil prevedeni kvalitetno in poceni.

Prevajanje, lektoriranje

Strokovno usposobljeni prevajalci

Prevajalci so posamezniki, ki se ukvarjajo s prevajanjem najrazličnejših besedil. Izobraženi so za svoje jezikovne kombinacije in svoje področje, kar pomeni, da so lahko specializirani ne samo glede jezikovne kombinacije ali jezikovnih kombinacij, v katerih prevajajo, temveč tudi na področju, s katerega prevajajo. Nekateri prevajalci so tako specializirani za prevajanje pravnih besedil, drugi za prevajanje tehničnih, medicinskih besedil itd. Specializacija je na prevajalskem področju pomembna, saj zagotavlja večjo, končno kakovost prevoda za stranko. Kakovostni prevajalci svoje znanje redno dovršujejo in izpopolnjujejo v tujini ali pa so “native speakerji” (rojeni govorci).

Prevajalci sledijo predvsem duhu prevajanega jezika in pazijo, da pri prevajanju ne spremenijo pomena originalnega besedila. Prevajalci morajo biti pri svojem delu zelo natančni, še zlasti to velja za npr. medicinska besedila in pravna besedila. Vsaka najmanjša napaka prevoda neke pogodbe lahko pomeni »katastrofalno« posledico za stranko, ki je prevod pogodbe naročila. Pomembno je tudi, da je prevod besed opravljen strokovno pravilno in da se pri tem spoštuje strokovna terminologija. Za kakovostne prevode, ki jih pripravijo strokovno usposobljeni prevajalci kliknite tukaj.

Prevajanje, lektoriranje

Konkurenčnost prevajanja

Kaj bi moralo vsako podjetje, kot je podjetje Dominatus d.o.o., za prevajanje nuditi v svoji ponudbi, da bi bili še boljši? Prevajanje je celostni proces pri katerem se prenaša pomen besede oziroma besedne zveze.

Zato menimo, da bi moralo imeti vsako podjetje za prevajanje proces, ki bi bil sestavljen iz:Prevajanje
•    samega prevajanja,
•    pregleda in
•    lektoriranja.

Tako bi podjetja za prevajanje bila mnogo bolj kakovostna kot večina podjetij na slovenskem trgu. Ponudba prevajanja se vsak dan širi. Tako bi bila večja konkurenca in bi se tudi verjetno za kakšen odstotek znižala cena za prevajanje. Zaradi vse bolj obširne ponudbe prevajanja na trgu so tudi stranke zahtevnejše.
Se pa veliko podjetij, ki želijo biti najboljša na področju prevajanja odločajo tudi za to, da vam v svoji ponudbi poleg prevajanja nudijo tudi pregled besedila in seveda lektoriranje le tega. Takšno ponudbo lahko največkrat najdemo v kakšnih tiskarnah, kjer lahko dobimo vezavo diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog. Tako študentu ni potrebno iskati več različnih podjetij, kjer bi naprej diplomsko delo prevedli, če je to potrebno, potem še nekje pregledali in na koncu tudi poiskali lektorja, kjer bi besedilo lektorirali, ampak lahko vse dobijo na enem mestu. Tisti, ki vse storitve nudijo na enem mestu so zagotovo bolj obiskani kot pa podjetja, ki nudijo le prevajanje ali lektoriranje. Tista podjetja, ki nudijo le prevajanje so primerna predvsem za tiste, ki potrebujejo le prevod besedila ne potrebujejo pa nobene druge storitve kot je na primer lektoriranje ali pa kaj podobnega.