Tag Archives: izpit za viličarja program

Storitve

Kaj potrebujem za izpit za viličarja in kako poteka?

viličarIzpit za viličarja je zagotovo en lažjih izpitov med izpiti za katerokoli vozilo, kljub temu pa je nujno potreben, če nič zaradi drugega, zaradi varnosti pri delu. Namreč, prav vsakomur se lahko pripeti delovna nezgoda in v kolikor viličarist pred nezgodo ni opravil izpit za viličarja, zavarovalnica ne bo izplačala zavarovalnine za povzročeno škodo, ki pa je lahko tudi več milijonska. Večina avtošol oz. podjetij, ki nudi možnost, da se izpit za viličarja opravlja pri njih, zahteva, da ima kandidat pred tem že najmanj izpit B kategorije ter pozitivno opravljen zdravniški pregled. Sicer pa je za izpit za viličarja program sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

 

Za izpit za viličarja program traja od ene ure do nekaj ur, odvisno od kandidatovega predznanja

Teoretični del za izpit za viličarja je sestavljen iz osnov varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Kandidati se učijo tudi o pravnih osnovah varnosti in zdravja pri delu ter o osnovnih predpisih s področja internega transporta. Vsekakor se pri tem spozna sam transport blaga kot tudi različne transportne naprave, med katere spada tudi viličar. Vsebuje tudi spoznavanje viličarja do vseh podrobnosti, in sicer delitev viličarjev, sestavni deli viličarja, nazivna vrednost ter sama nosilnost viličarja, pri čemer bodoči viličaristi spoznajo diagram nosilnosti, nazivno dolžino, torej točko težiščnice, možne višine dviganja, gabarite viličarja in radij obračanja.

Skozi izpit za viličarja se spoznajo tudi transportne poti, postopki delovnih operacij pri dviganju in odlaganju določenega tovora ter nenazadnje tudi uporabo osebne varovalne opreme in varnostna določila in predpise. Izpit za viličarja pa zahteva tudi poznavanje vzdrževanja viličarja, ki vsebuje vsako dnevni pregled, preizkus delovne opreme in tudi generalna popravila viličarja. Praktični del pa vsebuje zgolj praktičen prikaz pravilne varne vožnje z viličarjem in seveda nalaganje in odlaganje tovora. Sam izpit za viličarja pa traja od ene ure do nekaj ur, odvisno od predznanja kandidata.