Tag Archives: cenik računovodskih storitev

Storitve

Kateri faktorji vplivajo na cenik računovodskih storitev?

Se sprašujete, na podlagi česa podjetja oblikujejo cenik računovodskih storitev, saj je toliko različnih ponudb na spletu? Prvo dejstvo, ki se ga morate zavedati, je, da boste za svoje podjetje dobili točno ponudbo šele na podlagi dogovora s ponudnikom. Cenik računovodskih storitev, ki je objavljen je bolj kot ne informativen, saj se le redka podjetja najdejo v navedenih ponudbah. Prav tako ima na primer podjetje Moje računovodstvo cenik računovodskih storitev sicer objavljen, vendar pa le – ta velja v primeru, da preide podjetje na program, kot ga tudi sami uporabljajo, v nasprotnem primeru se jasno poveča.

Imajo pa omenjeno podjetje že na svoji spletni strani navedeno, da na cenik računovodskih storitev vpliva več faktorjev, ki lahko končno ceno spremenijo. V prvi vrsti tako na cenik računovodskih storitev vpliva število zaposlenih, prav tako pa tudi število avtorskih pogodb in študentskih napotnic. Za prav vsako vrsto izplačila je namreč treba pripraviti drugačne obrazce in za prav nobeno izplačilo ni malo dela. Naslednji faktor, ki vpliva na cenik računovodskih storitev pa je število poslovnih dogodkov. V kolikor uporabljate program, kot ga uporablja računovodstvo, potem število izdanih računov praviloma ne vpliva na končno ceno, medtem ko število prejetih računov pa že vpliva na cenik računovodskih storitev.

Nekatera podjetja pa posebej upoštevajo pri obračunu svojih storitev tudi še potne naloge, obračun refundacij, obračun regresa, božičnic, prijava podatkov za ZZZS z ustreznimi obrazci in podobno. Zato vsekakor preglejte, če obstaja kakšna možnost, da vam podjetje za te storitve posebej naredi obračun.