Sončne elektrarne

Za sončne elektrarne na ključ inženirsko podjetje, vaš izvajalec in projektant, izdela vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo. Čeprav so se v Sloveniji upravni postopki poenostavili, je še zmerom potrebno pripraviti določene dokumente. Dokazati morate, da ste lastnik objekta ali parcele oziroma imate služnostno pravico, kar vam omogoča gradnjo sončne elektrarne.

Izdelati je potrebno idejno zasnovo in tehniško dokumentacijo za module in razsmernike, koliko jih je, katerega tipa so, kakšna je njihova moč. K vlogi za soglasje za priključitev sončne elektrarne v elektro omrežje po potrebi dodate še opis ločilnega mesta z zaščito in opis priključno merilne omarice. Ko je pridobljeno soglasje, za katerega je bilo potrebno pripraviti vse zahtevane dokumente, se začne izdelava projekte za izvedbo ali projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Le to je potrebno v primeru, če je sončna elektrarna del konstrukcije, to je ovoja zgradbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *