Sončne elektrarne

Odločitev med samostojnim ali omrežnim tipom sončne elektrarne je odvisna predvsem od namena njene postavitve ter od lokacije, kjer bo postavljena. Samostojna vrsta sončne elektrarne je namreč izredna rešitev za električno preskrbo objektov, ki so tako odročni, da nimajo povezave s elektrodistribucijskim  omrežjem. V takšnih primerih igrajo sončne elektrarne vlogo zasebne elektrarne, ki objekt oskrbuje z električno energijo povsem neodvisno od drugih virov. Samostojne sončne elektrarne imajo namreč vgrajen akumulator, ki električno energijo, ki ni porabljena za tekočo potrošnjo, shranjujejo za kasnejšo porabo.

Ob sončnem vremenu se tako energija iz sončne elektrarne nabira, trošimo pa jo lahko tudi takrat, ko vreme ni ugodno za akumulacijo. Nasprotno so omrežne sončne elektrarne neposredno povezane z elektrodistribucijskim omrežjem; proizvedeno energijo tako neposredno pošiljajo v obtok, za preskrbo za lastne potrebe pa nabavljajo energijo iz obtoka na običajen način. Prednost sončne elektrarne, ki je povezana na elektrodistribucijsko omrežje, je, da je prodaja tako proizvedene energije zagotovljena pri do petkrat večji ceni, kot je cena odkupa iz električnega omrežja. Omrežne sončne elektrarne so tako namenjene ustvarjanju dobička, ki v nekaj letih obratovanja povrne stroške začetne investicije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *