Sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, ki jo potrebujemo na sodišču, ko se pravdamo z nekom iz tujine. Pomaga nam lahko tako pri simultanem prevajanju na sodišču, kot tudi pri prevajanju listin, ki jih na sodišču predložimo.

Sodni tolmač je v osnovi prevajalec, ki je uspešno opravili preizkus znanja za sodnega tolmača. Imeti mora univerzitetno izobrazbo in biti slovenski državljan, aktivno obvladati slovenski jezik in dokazati znanje jezika, za katerega želi postati sodni tolmač. Ko zapriseže pred ministrom za pravosodje, prejme od ministrstva tudi posebno štampiljko ter izkaznico in identifikacijsko kartico.

Tolmači so za svoje delo neposredno odgovorni, zato jih lahko minister za pravosodje v primeru »škodljivih posledic tolmačevega dela« suspendira ali celo razreši. Ker ni dovolj samo poznavanje jezika, ampak mora biti prevajalec vešč tudi pravne terminologije in poskrbeti, da prevod ustreza pravnim normam držav v katerih jezik tolmači, tega dela ne more opravljati vsak, ki ima znanje tujega jezika. Če potrebujete storitve tolmačenje kliknite na www.multilingual.si/sl/tolmacenje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *