Sodni prevodi so po vstopu Slovenije v EU vedno bolj iskani

dominatus

Po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo se je tržišče za slovenska podjetja zelo razširilo zaradi česar je prihajalo, prihaja in bo prihajalo do različnih mednarodnih poslovnih sodelovanj in združitev. Pri tem pa so sodni prevodi lahko ključnega pomena, saj zgolj in edino sodni prevodi nekaj veljajo na sodišču v primeru kakršnega koli sodnega spora in / ali procesa pred sodiščem. Zelo pametno je, da se poslovne pogodbe in ostala ključna dokumentacija sodno prevede že takoj po nastanku, saj sodni prevodi zahtevajo svoj čas, ki ga pa v večini primerov sodnih procesov nimamo, saj smo vezani na določene roke za oddajo te dokumentacije na sodišču.

Sodni prevodi so edini veljavni prevodi v sodnih procesih

Sodni prevodi so prevodi, ki jih opravi sodno zapriseženi prevajalec oz. sodni tolmač in zato so zgolj ti prevodi uradni prevodi, ki imajo veljavo in težo na sodišču v kakršnem koli sodnem procesu. Zato morajo biti ti sodni prevodi narejeni izredno natančno in pravilno, saj kaj hitro lahko pride do drugačnega pomena. Ravno zato pa je tudi dobro, da se sodni prevodi v primeru poslovnih pogodb delajo v naprej, da je dovolj časa, da se odpravijo morebitna napačna razumevanja napisanega v pogodbah, kar pa je lahko ključnega pomena v primeru sodnih procesov. Zmotno je tudi mišljenje, da je prevod enak prevodu oz. da je vseeno ali se opravi tako imenovani navadni prevod ali se opravi sodni prevod. Navadni prevod opravi navadni prevajalec, sodni prevod pa opravi sodni tolmač, ki je s strani Ministrstva za pravosodje določen za sodnega tolmača in ki po opravljenem prevodu prevod tudi zveže skupaj z izvirnikom ter doda svojo izjavo, za katero je kazensko odgovoren, da je prevod enak izvirniku. Na koncu vse skupaj še ožigosa in podpiše. Le tako pripravljen prevod velja za uradni oz. sodni prevod in le kot tak ima veljavo ter težo na sodišču.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *