Slabosti fotovoltaike

Morebitne slabosti, ki jih lahko ima fotovoltaika so v tem, da so v procesu izdelave lahko uporabljene sestavine kot sta arzen ali kadmij, kar pa se da sicer brez težav nadzirati preko recikliranja in ustreznega uničenja odpadkov.

Slabost, ki jo zaenkrat še ima fotovoltaika je tudi v tem, da je zaenkrat pretvorba sončne energije dražja kakor pretvorba energije iz konvecnionalnih virov, po eni strani zaradi relativno drage proizvodnje naprav, ki so potrebne, da se fotovoltaika lahko izvede, po drugi strani pa zaradi tega, ker fotovoltaika še ne premore tako zelo učinkovite pretvorbe energije. Še ena slabost pa je v tem, da je fotovoltaika odvisna od lege elektrarne in vremena oziroma sončnih dni.

Comments are closed.