Sistemizacija delovnih mest v kadrovanju

Vsak dober strokovnjak, iz področja kadrovanja, bi moral vedeti, čemu služi sistemizacija delovnih mest. Iz področja kadrovanja je to pomemben in osnovni kadrovski instrument. S pomočjo pravilnika o sistemizaciji delovnih mest lahko za svoje podjetje izberemo le najboljši kader, ki ga tisti hip ponuja trg delovne in ga samo podjetje potrebuje.

Sistemizacija delovnih mest je tudi pomembna podlaga za nagrajevanje in izobraževanje svojih zaposlenih, zato mora biti opis delovnih mest zelo natančno in konkretno. Ko iščemo določen kader, za določeno delovno mesto, nam to olajša sistemizacija delovnih mest. Saj želimo izbrati kandidata, ki se najbolj približa pogojem, ki so zapisani v sistemizaciji delovnih mest. Tako ne pride do neljubih nejasnosti in nesporazumov. Če izbrani kandidat opazi, da se v določenem podjetju dela po pravilih ima tudi sam motivacijo, da opravi svoje delo čim bolj uspešno. Tako je tudi samo podjetje bolj uspešno, saj ne dovoli, da bi delal vsak, ki je zaposlen v podjetju, po svoje. Če se zaposleni držijo pravil na podlagi internih pravil, je mnogo lažje tudi sodelovati s sodelavci in skupaj dosegati boljše rezultate.

Comments are closed.