Razširitev storitev pomoč starejšim

Pomoč starejšim je v  zadnjem času izredno razširjen, saj je vse več starejših ljudi ostaja v domačem okolju. Da je tako lahko poiščemo razloge v tem, da v nekaterih domovih ni prostora in med tem, da starejši ljudje tudi želijo čim dalj časa ostati doma.

Osebno odkar se v večina občinah izvaja storitev pomoč starejšim, ki so do nje upravičeni starejši nad petinšestdeset let in ki potrebujejo pomoč. Tistim, pa ki so pa mlajši od petinšestdeset let ali pa jim občina ne omogoča te storitve, se pa lahko odločijo, da bodo sami plačevali pomoč za starejše, saj je tudi v Sloveniji vse več registriranih podjetij, ki ponujajo pomoč starejšim. In tega bo vse več, saj je vse več starejših ljudi.

Comments are closed.