Računovodstvo Konto

Vsaka oblika pravnega poslovanja danes po zakonodaji zahteva vodeno računovodstvo. Pravna oseba je opredeljena kot na določen namen vezano premoženje ali skupina posameznikov, ki ji pravni red priznava lastnost pravnega subjekta. Pravna oseba pridobi lastnosti pravne osebe in postane pravno in poslovno sposobna z vpisom v sodni register.

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z določbami tega zakona in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.

Računovodstvo skrbi za obračune vseh vrst osebnih prejemkov zaposlenih in pogodbenih partnerjev v podjetju, upravnega odbora društva …, ter pomaga pri urejanju kadrovske evidence. Ker je računovodska zakonodaja področje, ki se nenehno spreminja, obnavlja, posodablja, je dobro tovrstno delo prepustiti strokovnjakom – uradnim računovodskim servisom, ki nam zagotavljajo ne samo kakovostne storitve s področja računovodstva, temveč tudi posredovanje vseh potrebnih informacij, novosti in zakonskih možnosti, ki jih lahko koristimo kot pravna oseba v pravnem prometu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *