Računovodski servis za varno poslovanje

Veliko podjetnikov je mnenja, da je računovodstvo neka nujna dejavnost oziroma obveznost do države. Skratka nepomembna in nepotrebna storitev. Zato se veliko podjetnikov, vsaj na začetku poslovanja odloči, da bodo računovodstvo vodili kar sami. Ne odločijo se za računovodski servis, ker so mnenja da bo strošek za finančno vodenje dejavnosti prevelik in nepotreben.

Tako mnenje je zelo zmotno. Pametna odločitev je, da se podjetnik odloči, da mu bo računovodstvo vodil strokoven računovodski servis. Če želimo imeti kakovostne računovodske storitve, mora imeti naš računovodja vpogled v poslovanje podjetja. Poznati ga mora do podtankosti. Le tako je računovodstvo vodeno strokovno, če poznajo poslovanje podjetja. Računovodja mora imeti s podjetjem individualni pristop. To je osnovno vodilo za učinkovito in kakovostno finančno vodenje podjetja.

Računovodski servis mora opravljati računovodske storitve osebno. Storitve računovodstva so vedno bolj avtomatizirane, vendar vseeno mora ostati na osebnem odnosu. Zelo pomembno je neprestano izobraževanje za dejavnost računovodstva, ker se zakoni neprestano spreminjajo in v računovodstvo, ki nam ga vodi računovodski servis moramo čutiti zaupanje.
Kaj vse nam računovodski servis mora nuditi? Voditi nam mora glavno knjigo in pomožne knjige. Ko vodimo glavno knjigo, je potrebno evidentirati vse dogodke po stroškovnih kriterijih, pomembni so izdani in prejeti računi… Obračunavati mora različne vrste dohodkov in o tem mora podjetju tudi poročati. Sestaviti mora davčne obračune in različna poročila. Je pa knjigovodstvo najbolj pomembna dejavnost računovodstva. Računovodski servis mora biti stalno na tekočem z vsemi novostmi davčne zakonodaje. Vse dejavnosti in storitve mora servis pravočasno izvajati in to vedno v skladu z zakoni. Vedno mora biti podjetniku na razpolago in dosegljiv. Poznati mora potrebe stranke in neprestano slediti kako poteka poslovanje.

Nikoli ne smemo podcenjevati pomembnosti finančnih storitev, ki ga vodijo servisi, zato morajo na trgu ostati samo kvalitetni in zanesljivi. Biti morajo strokovni in neprestano slediti novostim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *