Računalniško podprto prevajanje

Razvoj računalniško podprtega prevajanja predstavlja velik mejnik v tehniki prevajanja. Računalniško podprto prevajanje oz. CAT (Computer-Assisted Translation) je postalo nepogrešljiv pripomoček poklicnih prevajalcev v agencijah, saj jim prevajanje izdatno olajša, delo pa je tudi veliko bolj časovno in ekonomsko učinkovito. Med računalniška pomagala se uvrščajo tudi vsi spletni slovarji in tezavri oz. zbirke sopomenk.

To je običajno človeško prevajanje, ki pa je podprto z računalniškimi programi, kateri operirajo z pomnilniki že obstoječih prevodov. Prevajalec, ki dela z že poznano vrsto besedila, tako namesto zamudnega iskanja prevodov strokovne terminologije besedo le vnese v interno terminološko bazo vseh predhodnih prevodov in samodejno dobi optimalen prevod. Tovrstno prevajanje omogoča doslednost, ki je nujno potrebna pri prevajanju dokumentov. Prevajalcu omogoča večjo zanesljivost in hitrost in je zato odličen doprinos k razvoju prevajalstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *