Prevajanje Prelekta

Prevajanje je storitev prevajalskih agencij, ki so naš most do ustih ali pisnih tujejezičnih tekstov, ki jih želimo uporabljati ali razumeti. Za prevajanje je potrebno določeno znanje, pa ne samo tujega in maternega jezika, temveč tudi poznavanje kultur obeh jezikov. To je izhodišče vsakega kakovostnega prevajalca oziroma prevajalske agencije.

Z upoštevanjem področne terminologije je prevajanje tekstov, ki jih zaupamo strokovnjakom, zagotovo kompetentno in ustrezno tako jezikovno kot slogovno in terminološko. Tu in tam naletimo tudi na tekste ali besedila, ki jih kljub dobremu poznavanju tujega jezika ne moremo sami prevesti, bodisi zaradi strokovne terminologije bodisi zaradi sloga pisanja. Za prevajalca, ki je specializiran za določeno področje, pa bo to mala malica.

Prevajanje je vsekakor zahtevno delo, saj mora prevajalec znati krmariti med jezikovno strukturo tujega  in maternega jezika ter poskrbeti za odličnost prevoda, ki ga naroča stranka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *