Prevajanje

Prevajanje pomeni prenašanje pomena iz originalnega jezika v ciljni jezik. Znanstvena veja, ki se ukvarja s tem procesom, se imenuje prevodoslovje. Iz Wikipedije: »Prevodoslóvje je znanstvena veda, ki se ukvarja s pisnim ali govornim prenosom pomena besedila iz izvirnega jezika v ciljni jezik ob upoštevanju kultur, v kateri sta jezika vpeta. Proces, ki se pri tem odvija, imenujemo prevajanje. Znotraj tega procesa prevajanja ločimo:
•    prevajanje (tudi pisno prevajanje), to je proces, ko sta izvirno besedilo in končni produkt v pisni obliki, in
•    tolmačenje, ki pa je proces, ko sta izvirno besedilo in končni produkt v govorjeni obliki.«

Originalno besedilo se lahko nahaja tako v pisni kot v govorni obliki. V prvem primeru gre za pisno prevajanje, v drugem primeru pa govorimo o tolmačenju. Prevajanje je postalo izredno pomembno v zadnjih nekaj desetletjih, zlasti z razvojem globalizacije. Podjetje, ki se ukvarja s prevajanjem oziroma s prevajalsko dejavnostjo, se imenuje prevajalska agencija, v njej pa so zaposleni prevajalci, ki imajo ustrezno izobrazbo, potrebno, da profesionalno in kakovostno opravijo prevode besedila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *