Prevajalska agencija

Komunikacija v tujih jezikih ne poteka nič drugače kot v maternem jeziku: gre za 4 jezikovne spretnosti, kot so govorjenje, poslušanje, pisanje in branje. Torej razumeti, izražati se in razlagati misli, občutja v ustni in pisni obliki, v različnih socialnih okoljih (v službi, doma, v prostem času …). Velikokrat se zgodi, da razumemo, kadar poslušamo, večje težave pa nam povzroča govorjenje, še bolj pa pisanje.

Najbolj vešči jezikovnih prvin tujega jezika so seveda prevajalci. Kadar potrebujemo pomoč pri prevodih vseh vrst, je torej rešitev obisk prevajalske agencije. Prevajalska agencija zaposluje profesionalne prevajalce, katerih osnovno delo je prevajanje besedil v različne jezike. Prevajalska agencija s svojimi prevajalci naročniku zagotavlja profesionalno znanje besedišča in osnov slovnice, zavedanje glavnih oblik ustnega sporazumevanja tako maternega kot tujega jezika ter razlikovanje in obvladovanje različnih stilov (formalni, pogovorni, literarni, novinarski idr. stil).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *