Strokovno usposobljeni prevajalci

Prevajalci so posamezniki, ki se ukvarjajo s prevajanjem najrazličnejših besedil. Izobraženi so za svoje jezikovne kombinacije in svoje področje, kar pomeni, da so lahko specializirani ne samo glede jezikovne kombinacije ali jezikovnih kombinacij, v katerih prevajajo, temveč tudi na področju, s katerega prevajajo. Nekateri prevajalci so tako specializirani za prevajanje pravnih besedil, drugi za prevajanje tehničnih, medicinskih besedil itd. Specializacija je na prevajalskem področju pomembna, saj zagotavlja večjo, končno kakovost prevoda za stranko. Kakovostni prevajalci svoje znanje redno dovršujejo in izpopolnjujejo v tujini ali pa so “native speakerji” (rojeni govorci).

Prevajalci sledijo predvsem duhu prevajanega jezika in pazijo, da pri prevajanju ne spremenijo pomena originalnega besedila. Prevajalci morajo biti pri svojem delu zelo natančni, še zlasti to velja za npr. medicinska besedila in pravna besedila. Vsaka najmanjša napaka prevoda neke pogodbe lahko pomeni »katastrofalno« posledico za stranko, ki je prevod pogodbe naročila. Pomembno je tudi, da je prevod besed opravljen strokovno pravilno in da se pri tem spoštuje strokovna terminologija. Za kakovostne prevode, ki jih pripravijo strokovno usposobljeni prevajalci kliknite tukaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *