Pregled nepremičnine in preverjanje tehničnih lastnosti pred prevzemom

Obligacijski zakonik določa, da je lahko predmet prodajne pogodbe tudi bodoča stvar, torej tudi bodoča nepremičnina. V praksi se zato prodajne pogodbe sklepajo tudi za nepremičnine, ki ob sklenitvi pogodbe še ne obstajajo. Kadar pa v času sklepanja prodajnih pogodb nepremičnina (stanovanje oziroma stavba) še ne obstaja, ker njena gradnja npr. še poteka, je treba upoštevati in ustrezno zaščititi tudi interes kupcev, ki je v tem, da ti sploh vedo, kaj kupujejo. Gre za odraz splošne zakonske zahteve po določenosti oziroma vsaj določljivosti predmeta prodajne pogodbe. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) zato med drugim določa, da mora prodajalec v prodajni pogodbi oziroma v prilogi, ki je njen sestavni del, (poleg pravnih lastnosti) določiti tudi tehnične (dejanske) lastnosti nepremičnine glede izvedbe del in glede vgrajene opreme in naprav.  Vas zanima kakšna je cena nepremičnin na Hrvaškem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *