Prednosti sodnih tolmačev

Če ugotavljamo, kakšne so prednosti, ki jih ima sodni tolmač, je najbolje, da jih primerjamo s prevajalcem. Res je, oba strokovno poznata jezik v katerega besedilo prevajata, imata ustrezno izobrazbo in sta nepristranska pri prevodih. Vendar pa je razlika med njima ta, da sodni tolmač pozna tudi zakonodajo in zato lahko dano pravno besedilo tudi bolje prevede, kar nam lahko opravijo tudi preko spleta.

Poleg tega tolmač lahko opravi uradni prevod besedila, česar pa prevajalec ne more oziroma ga lahko, vendar to besedilo ni prevedeno uradno. Sodni tolmač je tudi veliko bolj jezikovno podkovan, pa tudi njegova izobrazba in poznavanje jezika je bilo veliko podrobneje preverjeno, kot je znanje prevajalca.

Comments are closed.