Potrošništvo in varčevanje z energijo

Potrošništvo in varčevanje z energijo sta si v bistvu nasprotji. Razcvet potrošništva je dosegel to, da so vsi igralci na trgu pričeli resda razmišljati ekonomično, vendar zgolj v finančnem smislu zniževanja stroškov ne glede okoljske ali socialne posledice. Pri tem ni šlo za varčevanje z energijo zaradi ohranjanja narave in smotrne izrabe naravnih virov, pač pa zgolj za maksimiziranje lastnih dobičkov.

Od potrošniške družbe pa ne moremo pričakovati, da je ozaveščena, da bo upoštevala varčevanje z energijo, zato je pomembno, da se najprej začno odgovorno obnašati podjetja, ki dajejo produkte na trg in začnejo razvijati izdelke s čim daljšo življensko dobo.

Comments are closed.