Potni nalogi omogočajo obračunavanje vseh stroškov

Potni nalogi se morajo praviloma napisati še preden se delavec odpravi na pot. To je dokument, ki ga mora spremljati na poti in tu se delajo že prve napake, saj se večinoma zaposleni odpravijo na pot, potni nalogi pa so napisani po končani poti. Če pa pogledamo, kateri stroški vse se lahko obračunavajo na potnih nalogih, pa je tu najbolj enostaven odgovor ta, da potni nalogi omogočajo obračunavanje vseh tistih stroškov, ki so nastali v povezavi s službeno potjo. Sem tako sodi tako stroški poti, ki vključujejo gorivo in amortizacijo vozilo, in jih poznamo bolje pod izrazom kilometrina, potem pa so tu še stroški prehrane, dnevnice in tudi stroški parkirnine, cestnine, namestitve v hoteli ali pa v apartmaju in tudi lahko stroški najrazličnejših pogostitev.

Seveda je najbolje, da so računi izstavljeni na podjetje, kar še posebej velja za namestitve ali pa različne pogostitve. Hkrati velja tu tudi opozoriti, da vsi te stroški, ki jih potni nalogi vključujejo, niso podvrženi kakšnim dodatnim obdavčitvam, saj je osnovni namen ta, da se delavcu povrnejo vsi stroški, ki jih je imel izključno zaradi poti, torej zaradi podjetja, ki ga je poslalo na službeno pot.

Pri dnevnicah pa se velikokrat še posebej zatakne, saj zaposleni pričakuje, da bo dobil kar polne dnevnice, pa čeprav se le – te ločijo med seboj glede na število ur poslovne poti. Tako se polna dnevnica izplača, če službena pot traja več kot 12 ur, polovična če pot traja od 8 – 12 ur in znižana za čas od 6 – 8 ur. Posledično so seveda tudi potni nalogi različno spisani in zaposleni ne more računati kar na polno vrednost v vseh primerih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *