Odvetnica Kamnik

Odvetnik se pri opravljanju svojega poklica srečuje s številnimi načeli, v sklopu katerih morajo potekati njegove aktivnosti. To so  načela demokratičnega razvoja družbe, humanosti, kulturnosti, spoštovanja dostojanstva človeka ter spoštovanja resnice in pravice.

Kliknite na povezavo , če potrebujete zanesljive in strokovne storitve, ki jih ponujajo odvetniške pisarne v Sloveniji. Oglejte si seznam odvetnikov po posameznih krajih. Na omenjeni strani lahko filtrirate odvetnike tudi po področju delovanja.

Stranka od odvetnika pričakuje zaupanje, zanesljivost ter seveda znanje, s katerim mu lahko pomaga. Odvetnik je tako in svetovalec in zagovornik kot tudi mediator, zastopnik stranke, administrator, velikokrat tudi detektiv. V imenu stranke, po podpisanem pooblastilu, lahko sklepa posle, podpisuje pogodbe, daje izjave in podobno. V prvi vrsti pa seveda strankam nudi vse oblike pravne pomoči, ki zajemajo tudi pripravljanje najrazličnejših pogodb (gradbene pogodbe, kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, oporoke, dedne pogodbe itd.).

Razpet med svojo pisarno in sodišči ter drugimi ustanovami mora biti odvetnik na voljo stranki 24 ur, za svoje storitve po zakonu pa odgovarja z vsem svojim premoženjem. Preverite kakšne storitve ponuja odvetniška pisarna Kamnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *