Odškodnine

Sleherni dan smo kjer koli že se gibamo izpostavljeni raznim nevarnostim. Povsem nepričakovano nas lahko doleti nesreča, kot je prometna nesreča, nesreča na delovnem mestu, nesreča na javnem mestu, nesreča na zasebnem prostoru, nesreča s smrtnim izidom ali nesreča s težko invalidnostjo.

V posameznem škodnem primeru se lahko pojavita dve vrsti škode: materialna ali premoženjska škoda ter nematerialna ali nepremoženjska škoda. Med prvo – materialno škodo uvrščamo poškodovano ali uničeno premoženje, izgubljen dohodek, dodatno delo in druge dodatne stroške. Med nematerialno škodo pa uvrščamo telesne poškodbe in telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti in trajne posledice, utrpeli strah. V navedenih primerih smo lahko upravičeni do denarne odškodnine, če seveda za to izpolnjujemo točno določene pogoje. V primerih zahtevane odškodnine za poškodbe se je dobro predhodno posvetovati s strokovnjaki iz odškodninskih ustanov ali odvetniki in drugimi strokovnjaki s področja odškodnin, da si po ne potrebnem ne nakopljemo zapletov pri uveljavitvi odškodnine. Vas zanima kako do odškodnine v primeru, da se vam je zgodila prometna nesreča?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *