Obračun plač

Služba je del našega življenja. Nekoč so ženske skrbele samo za otroke in gospodinjstvo, moški so služili denar. Po večini danes ni tako, časi se spreminjajo in s tem tudi vloga ženske v sodobnem svetu. Nežnejšemu delu prebivalstva so pravice s časom začele rasti in s tem je prišla možnost zaposlitve. Če pogledamo danes, skoraj ni ženske, ki bi ostala doma po svoji želji…

V današnjih razmerah, ko cene vztrajno naraščajo pa takšen sistem še kako pride prav. Dve plači pri hiši vsekakor olajšata situacijo in finančne razmere družine.
Kaj pa sploh je plača? Plača je vnaprej dogovorjen znesek denarja, ki ga delavec dobi, ko opravi dogovorjeno delo. Ponavadi se izplačuje mesečno na bančni račun. Od plače se še pred izplačilom odtegnejo davki in ostali prispevki, tako da znesku, ki ga prejmemo na račun, rečemo „neto“ plača.

Kdo pa pripravlja obračun plače? Vsako večje podjetje ima za obračun plač zaposlene, ki so vešči na tem področju. Lahko so to delavci, ki so v sklopu podjetja, torej kadrovska služba ali pa podjetje najame kakšno od mnogih računovodskih servisov, ki se ukvarjajo z omenjenimi storitvami. Ti pripravijo obračune, ponavadi prevzamejo tudi druge računovodske zadeve, in jih v zameno za plačilo vsak mesec izstavijo. Vas zanima izračun plače?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *