Ali je Nuntius Invest nateg? Zagotovo ne!

Ali je Nuntius Invest nateg? Ali je blagovna znamka podjetja Nuntius d.o.o. nateg? Se pogosto sprašujejo potencialne stranke, vlagatelji in klienti po vseh videnih predstavitvah financnih produktov podjetja in še posebej po zakljucenih prodajnih sestankih. Tovrstna vprašanja se porajajo tudi med njihovim vpisovanjem iskalnih fraz v spletne brskalnike, ki vkljucujejo ime podjetja in iskalno besedico, nateg. Na splošno pri vseh posameznikih velja, da se ljudje za nakup in naložbe odlocamo na podlagi svojih lastnih osebnih custev, svoj razum pa uporabimo šele po že opravljenem in izvedenem nakupu. Takrat je to, kar nas najbolj motivira, naslednje, in sicer strah pred izgubo in z nakupom obljubljena korist. Zaradi teh najmocnejših motivacijskih dejavnikov ali motivatorjev, neprestano išcemo signale nevarnosti, morebitne prevare ali natega, za kar je glavni razlog ravno strah pred bolecino zaradi potencialne izgube. Podjetje in vsi financni produkti podjetja Nuntius d.o.o., niso nateg. Strah pred bolecino zaradi nevarnosti izgube in strah pred izgubo zaradi nevarnosti prevare, je tako odvec. Vedno pa lahko preverite tudi sami, ali je Nuntius Invest nateg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *