Novogradnje – tvegan posel

novogradnjeSlovenski nepremičninski trg se počasi izvija iz primeža katastrofalnih razmer, ki sta jih povzročila gospodarska kriza in zlom nepremičninskega trga. Opažamo lahko, da se ponovno gradijo novogradnje – kljub temu, da je na trgu dovolj novogradenj, ki bi jih težko sploh še poimenovali s takšnim imenom, saj gre za nepremičnine, ki so zgrajene že več let, pa se še vedno niso prodale oziroma v njih ni nikoli nihče bival. Vsekakor so novo nastale novogradnje GP Grad drugačne od tistih, ki so nastajale pred zlomom.

Investitorji vstopajo v nove projekte precej bolj premišljeno, se lotevajo nekoliko bolj skromnih podvigov, in nič več ne gradijo luksuza, s katerim naj bi se dokazali in prehiteli konkurenco. Zmagali sta previdnost in praktičnost, kar je bilo glede na nižanje cen nepremičnin seveda pričakovati, prav tako pa je treba upoštevati, da novogradnje sledijo tudi skromnejšim željam potencialnih kupcev. Tudi ti se dobro zavedajo, da sta način kreditiranja, v katerem so se tako posamezniki kot podjetja nepremišljeno zadolžili za izjemno dolga časovna obdobja, niso več primerni – izkazalo se je, da je prihodnost vedno negotova, zato ni pametno vzeti posojila, s katerim dosežemo zgornji rob svojih finančnih zmožnosti (ali jih celo presežemo). Kupci se torej veliko raje odločajo za novogradnje, kjer ima praktičnost prednost pred luksuzom, prav tako pa najemajo bančna posojila na nekoliko krajše roke kot poprej. Zanimivo je torej, da je pretres na bančnem in nepremičninskem trgu iztreznil oboje – tako investitorje kot kupce.

Kako bo z gradbeništvom v prihodnje, bodo seveda pokazala leta, a predvideva se, da stopnje poslovanja kot pred krizo še dolgo ne bo mogoče doseči. Novogradnje torej ne bodo več rasle kot gobe po dežju, saj bodo dotlej, ko bo ponudba prenehala presegati povpraševanje, veljale za precej tvegan posel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *