Napake lektorja

podjetje DominatusLektoriranje, ki ga lahko najdete na spletnem naslovu http://www.dominatus.si/lektoriranje-besedil v samem pomenu besede pomeni, da v lektoriranem besedilu ne sme biti prisotnih nobenih napak, dopuščen pa je določen odstotek napak, saj ena oseba vsega nikoli ne bo popravila popolno, morda kakšna krajša besedila. Če bi želeli, da je lektoriranje opravljeno brezhibno, bi moralo biti besedilo lektorirano pri vsaj dveh lektorjih. Nekako tako pa zgleda kakovostno lektoriranje. Vendar pa se moramo kljub temu zavedati, da to storitev opravlja človek in ne kakšen stroj, zato se tudi lektorju lahko pripeti kakšna napaka, na katero lahko opozorite in če bo lektor pravi, bo napako popravil brez kakršnega koli oporekanja.
To seveda ne pomeni, da je lahko v besedilu cela kopica napak. Načeloma velja, da je lahko v besedilu, ki obsega 100 avtorskih strani, največ 5 manjših napak, torej naj ne bi bil obseg napak večji od 5 %. Če je napak več, le-te niso več opravičljive in dopustne. Prav tako te napake za lektoriranje niso dopustne v primeru, da gre za zelo očitne in velike napake. Pri tem seveda ne mislimo na napake, ki bi morale biti odpravljene pri lektoriranju, ki mu rečemo slogovno lektoriranje, kjer je treba besedilo popolnoma na novo obdelati in napisati. Če lektor nikakor ne uspe najti pravilnejšega zapisa in je prepričan, da nekaj tu ne štima, potem mora v besedilo vnesti komentar, da avtor besedilo sam popravi oz. mora obstajati možnost, da avtor skupaj z lektorjem popravi besedilo, kar pri podjetju Dominatus vsekakor izvajajo.

Comments are closed.