Nadaljevanje tečaja ruščine

Ko tečaj ruščine obiskujemo že nekaj časa in naredimo že nekaj stopenj, znamo ruski jezik že razmeroma dobro. Potem pa se veliko ljudem pojavi vprašanje, do katere stopnje naj se še vztrajajo in naj se še učijo. To je ponovno stopnja, pri kateri je potreben daljši razmislek in kjer se ne smemo prenagliti.

Vsekakor je boljše, da na tečaj ruščine hodimo strnjeno in ne da s tečajem prekinemo, saj so rezultati zato slabši in je potrebnega več truda. Vendar pa se moramo tudi vprašati, kako zelo intenzivno bomo ruski jezik uporabljali, saj je na podlagi tega tudi našo odločitev, ali tečaj ruščine še nadaljevati ali ne, potrebno sprejeti in ne samo na podlagi cene.

Comments are closed.