Lektoriranje

Lektoriranje je jezikovna veščina, mimo katere ne moremo, kadar želimo bralcem ali poslušalcem nuditi vzorno obliko izražanja v maternem jeziku. Besedilo v postopku za lektoriranje je vzeto pod drobnogled: lektor besedilo natančno jezikovno pregleda in odpravi vse pravopisne ter tudi vse tipkarske napake. Poleg tega poskrbi za estetiko izražanja, a pri tem pretirano ne posega v sam slog pisca, razen če se kako drugače ne dogovori z avtorjem besedila.

Sodobno lektoriranje poteka danes elektronsko, to pomeni, da besedilo lektorju dostavite na zgoščenki, ključku ali pa ga pošljete prek elektronske pošte. Lektor si pri računalniški obdelavi jezikovnih napak pomaga s funkcijo »sledi spremembam«, ki mu sproti označuje vse popravke, ki jih v danem besedilu naredi. Tako lahko avtor izvornega besedila oziroma naročnik lektoriranja natančno pregleda vse popravke in se odloči, ali so upravičeni ali ne. Funkcijo »sledi spremembam« je možno enostavno prekiniti ter potrditi vse popravke, kar se zgodi avtomatsko – in lektoriranje je zaključeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *