Kje izbrati last minute destinacijo

Ker last minute pomeni rezervacijo želene desinacije v bolj ali manj zadnjem hipu, se lahko zgodi, da moramo želeno destinacijo iskati pri več ponudnikih, saj to hkrati tudi pomeni, da je velika možnost, da bo želeni kraj že polno zaseden. To hkrati tudi lahko pomeni, da bo želeni kraj kljub zadnji hip možnosti dražji pri enem podjetju kot je v drugem ali pa je dražja zaradi boljšega hotela, zato je prej dobro vedeti kje dobiti najugodnejšo ponudbo. Kljub temu, da gre za ponudbe v zadnjem hipu, torej pomeni, da ni nujno, da bo cena pri vseh ponudnikih in za isti kraj enaka, zato se moramo zavedati, da če izberemo zadnji hip, bomo morali zelo iskati, da bomo našli točno to, ali vsaj približno točno to, kar si želimo in kar si lahko privoščimo.

Comments are closed.