Kateri jeziki se lektorirajo

Ko potrebujem prevod nekega besedila, prevod zaupamo prevajalcem, ki imajo primerno in zadostno znanje in pa tudi izobrazbo. Ko pa potrebujemo bolj strokoven prevod, nam le-tega prevedejo prevajalci, vendar pa mora biti nato opravljeno še lektoriranje, ki ga lahko dobite tudi na spletni strani http://prevajanje.spletni-slovar.com/lektoriranje. V tem primeru se namreč poskrbi, da so odpravljene še pravopisne napake in da je besedilo kar se le da, popolno in napisano v pravem slovničnem pomenu.Logotip
Zavedati se moramo, da po prevajanju nastopi tudi lektura, ki jo še vedno opravljajo ljudje, zato kakšna napaka le ne sme biti tako usodna za naročnika.

Vsaka lektura besedil, ki so prevedena v tuje jezike pa opravljajo ljudje, ki so naravni govorci jezika, za katerega se lektoriranje opravlja, ta človek pa mora imeti tudi diplomo, da ima ustrezno znanje za lektoriranje. Drugače lahko rečemo, da svojega dela ne zna opravljati povsem profesionalno, oziroma tako kot ga mora opravljati. To lahko na koncu privede do tega, da je besedilo, ki smo ga dali v lekturo, lektorirano narobe. Tega si pa seveda ne želi nihče, ki potrebuje lektoriranje različnih dokumentov. Lektor, ki svojega dela ne opravlja tako kot bi ga mogel opravljati, bo zagotovo zelo hitro ostal brez svojih naročnikov. Če se malo pošali s starim pregovorom, ki pravi, da »dober glas, seže v deveto vas«, pa je ravno tako tudi s slabim glasom. Torej, če lektoriranje ni narejeno pravilno se bo glas o takšnem lektorju hitro razširil in tako bo imel vse manj dela.

Comments are closed.