Kaj mora vsebovati ocena tveganja

projekt varnostOcena tveganja je nekaj, kar je potrebno narediti za vsako novo delovno mesto, opravijo pa vam jo pri lahko tudi pri podjetju Projekt varnost, katero je specializirano za varstvo pri delu in ima na tem področju tudi že ogromno izkušenj in znanja ter je na trgu na tem področju prisotno že kar nekaj časa. Namen, ki ga ima ocena tveganja je, da delodajalec s svojim podpisom zagotovi, da se delavec ne bo poškodoval ali zbolel zaradi dela na tem delovnem mestu oz. da si delodajalec prizadeva k temu, da je nevarnost za poškodbe čim manjša. Torej da se z oceno tveganja zmanjša nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu.
Ocena tveganja je namreč izjava s katero delodajalec zagotavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu pa tudi če gre za še tako nenevarno delo, preprečuje nevarnosti delovnem mestu in tako dalje.
Ocena tveganja mora vsebovati najmanj naslednje točke:
•    odkrivanje nevarnosti na delovnem mestu;
•    odločitve o potrebnih ukrepih, da ne škodujejo zaposlenim;
•    izvesti je potrebno ocenjevanje tveganja in določiti kdo je tveganju izpostavljen;
•    zapisati je potrebno ugotovitve delodajalca z navedbo odgovornih oseb.
To so najpomembnejše točke, ki jih mora delodajalec upoštevati pri tej izjavi in jih nato tudi izvajati ves čas, ne pa le v trenutku, ko se ocena tveganja izdeluje. To je namreč tisto, kar je najbolje pomembno, ne pa da se nevarnosti le prepozna in nato uredi vse potrebno le takrat, ko se enkrat ocena tveganja dela, ko pa ima delodajalec papir v roki, pa ne več.

Comments are closed.