Inštitucije za izjavo o varnosti

projekt varnostZakon v 14. členu ZVZD določa, da mora prav vsak delodajalec imeti opravljeno in http://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja/, saj izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi, da se zdravje vseh ljudi, ki tako ali drugače sodelujejo pri delovnem procesu, ohranja, pa čeprav so podvrženi nevarnostim. Ta zakonodaja obstaja že izredno dolgo časa, tak da tudi tista malo starejša podjetja nimajo ravno izgovora, da tega zakona še ni bilo takrat, ko so sami odpirali podjetje. Konec koncev velja tudi, da mora podjetnik spremljati zakonodajo med poslovanjem. Še kaj več si lahko preberete tu https://www.prclanki.com/cena-za-izpit-iz-varstva-pri-delu/ kjer boste izvedeli kaj več še o izpitu, ki ga je prav tako treba imeti urejenega. Prav izjava o varnosti z oceno tveganja poskrbi namreč za to, da se določijo preventivni ukrepi, brez katerih pa bi sicer lahko delo postalo zdravju škodljivo in celo nevarno. Tako se izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela tudi oz. predvsem pri zunanjih strokovnih sodelavcih, družbah, ki imajo strokovno dovoljenje, da se pri njih izjava o varnosti z oceno tveganja lahko izdela, nikakor pa ni z zakonom določeno, da obstajajo pooblaščene inštitucije, ki jih po zakonu ni. To so podjetniki, ki na trgu ponujajo to storitev po tržnih cenah. Če pa bi v zakonu pisalo, katera so ta podjetja, pa bi se zagotovo določila še pridržana cena, ki bi bila tudi skoraj zagotovo višja kot je trenutna tržna, ki se prosto oblikuje na trgu, njeno višino pa določajo tudi podjetja posamezno glede na to, koliko menijo, da bodo posamezniki pripravljeni plačati za njihove storitve.

Comments are closed.