Info2Info združuje različne hitro rastoče panoge

Info2Info poslovne rešitve so elegantne sinteze področij, ki so v danem trenutku na trgu že prisotna, omogočajo pa prostor za prihodnjo rast in odpravijo najbolj pereče probleme. Info2Info portal je poslovna priložnost, ki z upoštevanjem trendov sprememb v marketingu in prodaji v obetavno zgodbo prihodnosti Info2Info Invest, omogoča vstopanje tudi z minimalnim vložkom. Različne hitro rastoče panoge, ki po analizah za Info2Info projekt obetajo hitro in visoko rast, so svetovni splet, spletni mediji, spletna prodaja in družabna omrežja ter platforme. Svetovni splet je postal medij, ki ima danes že več kot 2,5 milijarde uporabnikov, število pa se iz leta v leto povečuje. Spletni mediji omogočajo dostop do vseh relevantnih informacij, ki jih pokrivajo tako množični mediji kot niše na blogih in specializiranih spletnih straneh, lahko pa tudi sami poiščemo vse informacije, ki jih potrebujemo. Spletna prodaja je spremenila prodajne kanale in nakupovalne navade z nakupi preko spletne strani od kjerkoli ter prihranek časa in denarja. Družabna omrežja in platforme so ključne za izmenjavo in pretok informacij, idej med posamezniki. Ker se zaradi pomanjkanja časa vedno več družabnega življenja in interakcije seli na družabna omrežja, so odlična platforma za trženje, tudi Info2Info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *