Igre za otroke

Otrok skozi igre raziskuje in odkriva svet: to ga zaposluje ves čas njegove budnosti. Čas otroštva je tudi čas čudenja, ko otrok nagonsko ve, kako naj se razvija. Pri tem ga vodi domišljija, njegove igre pa postanejo orodje za odkrivanje življenja in del procesa zdravega in normalnega razvoja.

Igre za otroke so temelj otrokovega življenja in odločno vplivajo na njegov intelektualni, socialni in fizični razvoj. Naloga staršev je, da svojemu otroku ponudijo čim več možnosti za raziskovanje, da ga spodbujajo pri igrah in uporabi domišljije, s katero si utira pot v življenje.

Otrok nas bo sam vodil, tako da če ga bomo pozorno opazovali, nam bo nakazal, kakšne igre in igrače so zanj dobre. Veliko uslugo mu bomo naredili, če ga bomo spodbujali v igrah, ki ga bodo silile k ustvarjanju, razmišljanju in izživljanju njegove domišljije.

Vaši otroci so taki kot vsi ostali otroci. Potrebujejo igro in prostor, kjer bodo lahko sproščali svojo radoživo energijo. Igre za otroke vplivajo tudi na razvoj mišljenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *