Hofer nudi dinamično zaposlitev

Zaposlitev v Hofru nudi različne priložnosti.

Podjetje Hofer dela željnim zaposlitev nudi že več kot stoletje. Začetki podjetja segajo v leto tisoč devetsto trinajst z odprtjem trgovine z živili. Na slovenskih tleh je podjetje začelo poslovati leta tisoč devetsto pet. V začetku je zaposlitev v podjetju Hofer nudila priložnosti v eni od enajstih poslovalnic. Podjetje je od vstopa na slovenski trg raslo, rastel je tržni delež ter se dodobra uveljavilo v deželi na sončni strani Alp. Podjetje Hofer kandidatom nudi več kot zaposlitev in pripadajoče pravice. Poslovanje ima jasno začrtan sistem smernic in vrednot, podjetje omogoča poglabljanje znanja in možnost nadaljnjega izobraževanja. Priložnosti za zaposlitev v podjetju Hofer je najbolj učinkovito iskati na spletni strani podjetja. Področje zaposlovanja ima posebno spletno vsebino, do nje pridemo preko zavihka zaposlovanje. Na njej lahko enostavno pridemo do vseh koristnih informacij v zvezi z zaposlovanjem. Možnosti za zaposlitev v podjetju Hofer najdemo v rubriki nova delovna mesta, možna je tudi samoiniciativna prijava. Iskanje preko rubrike nova delovna mesta je omogočen preko kriterijev : vnos kot delavec brez izkušenj ali delavec z izkušnjami, preko področja delovanja, obsega zaposlitve, lokacije oziroma oddaljenosti od stalnega prebivališča, v pomoč pa je tudi poseben iskalnik. Način izpolnjevanja lahko poteka dinamično ali statično. Dinamično izpolnjevanje pomeni, da smo pripravljen za dobro delovno mesto storiti več oziroma si povečati možnost pridobitve. Tak primer je oddaljenost od doma, ki je lahko zelo različna. Razdeljena je v nekaj skupin, z večjo oddaljenostjo se tudi veča krog zaposlitvenih možnosti. Statično iskanje je obratno iskanje točno določenih pogojev brez prilagajanja. V tem primeru iščemo zgolj delovna mesta v bližini ter v največji možni meri nam prilagojeno delovno mesto. Samoiniciativna prijava je prav tako dinamično iskanje, ki ga lahko aktiviramo v praktično vsakem trenutku.

Zaposlitev v podjetju Hofer je priložnost za vse, ki želijo novo izkušnjo v regionalno uspešnem podjetju. Preverite našo ponudbo prostih delovnih mest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *