Detektivske storitve

Detektivske storitve vključujejo tudi  sodelovanje pri  rubežu, s čimer detektiv zastopa upnikove interese. Detektivi po uspešno opravljenem delu upniku posreduje zbrane informacije in podatke. Upnik se nato lahko odloči, ali bo postopek nadaljeval, na katero izvršilno sredstvo bo predlagal izvršbo, ali bo postopek ustavil, ali pa bo zahteval izvršbo zgolj za zavarovanje terjatev v primeru, da dolžnik trenutno nima nikakršnih izvršilnih, možno pa je sklepati, da bo čez čas lahko poravnal dolg. Nesmiselna pa je izvršba za zavarovanje terjatve v primerih, ko se na podlagi opravljene detektivske storitve ugotovi, da dolžnik v daljšem časovnem obdobju ne bo v stanju poplačati dolga zaradi sedanjega načina življenja, kot na primer brezdomec, narkoman, itd.

Pri opravljanju detektivske dejavnosti sam detektiv ni pristojen za opravljanje izterjav. So pa poleg upnika edini, ki smejo dolžniku zastaviti vprašanje v zvezi z njegovo pripravljenostjo poravnati dolg brez posredovanja sodišča. Izvršba je uspešna, kadar upnik razpolaga z zadostno količino podatkov o premoženju dolžnika. S posluževanjem detektivske dejavnosti pa si le – ti hitreje zagotovijo. Vsa zanimajo Detektivske storitve in upniki?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *